Startpagina Actueel

Jannes Maes treedt af als voorzitter van CEJA

Op 19 januari, tijdens een buitengewone Algemene Vergadering van CEJA, kondigde Jannes Maes aan dat hij stopt als voorzitter van CEJA. Hij kiest voor een nieuwe uitdaging en wordt raadgever landbouw binnen het kabinet van Vlaams minister van landbouw Hilde Crevits.

Leestijd : 2 min

Jannes geeft de fakkel van het voorzitterschap door aan vicevoorzitter Samuel Masse. Die zal de functie van voorzitter uitoefenen tot de volgende CEJA-bestuursverkiezingen in juni 2021.

Jannes werd in 2015 lid van de raad van bestuur van CEJA, waarna hij in 2017 verkozen werd tot voorzitter. In 2019 werd hij herkozen. Die job bij CEJA deed hij halftijds. Verder werkte hij op het ouderlijk landbouwbedrijf met zijn ouders en oudste broer en ook voor bedrijfshulp. Beide jobs zullen plaats moeten maken voor zijn job in het kabinet.

Met een zeer trots gevoel kijkt Jannes terug op de prachtige jaren bij CEJA: "Het vertegenwoordigen van de Europese jonge boeren was zeer uitdagend, maar ook heel lonend. Ondanks de diversiteit binnen CEJA zijn we door de toewijding van alle betrokkenen toch steeds in staat geweest om met één stem te spreken.” Hij bedankt het personeel van CEJA en de raad van bestuur voor hun harde werk en constructieve houding de afgelopen jaren.Verder wenst hij Samuel en zijn team veel geluk voor de komende weken en maanden.

Samuel bedankt ook Jannes voor zijn jarenlange inzet: “Jannes droeg als voorzitter de stem van CEJA en de boerengemeenschap op briljante wijze over naar de EU en daarbuiten.” Hij dankt hem voor zijn harde werk dat hen als bestuur in staat stelde om de ambities die aan het begin van hun mandaat zijn vastgesteld, ook te verwezenlijken. Zelf zal Samuel verder bouwen op het momentum dat de afgelopen maanden is ontstaan en de doelstellingen verwezenlijken die in juni 2019 zijn vastgesteld bij het aantreden van de raad van bestuur van CEJA. De komende weken zal bijzondere nadruk worden gelegd op het herstelplan van de EU en de nationale strategische plannen van het GLB.

Jannes kreeg eind vorig jaar de vraag om raadgever landbouw te worden binnen het kabinet van Crevits. Daar is hij nu op ingegaan. Crevits zelf reageerde op Twitter alvast enthousiast op zijn komst. (lees verder onder foto)

Hilde Crevits reageert op Twitter enthousiast op de komst van Jannes met een GIF.
Hilde Crevits reageert op Twitter enthousiast op de komst van Jannes met een GIF.

Wie is Samuel Masse?

Samuel Masse is een wijnbouwer uit Zuid-Frankrijk, die samen met zijn broer werkt aan wat ooit de boerderij van hun grootouders was. Hij heeft 20 ha biologische wijnstokken. De heer Masse studeerde wijnbouw en oenologie en liep stage in de VS op het gebied van wijngaardmanagement. Hij raakte betrokken bij Jeunes Agriculteurs (JA), de Franse organisatie van jonge landbouwers, als secretaris-generaal en vervolgens werd hij voorzitter van JA Hérault, en penningmeester van JA Languedoc Roussillon. In 2018 werd hij lid van het nationale bestuur van JA, dat verantwoordelijk is voor Europese en internationale kwesties, de voedselketen en kwaliteitslabels.

CEJA

Sanne Nuyts

Lees ook in Actueel

Melkprijs Royal A-ware zakt met 5 euro per 100 l

Melkvee Zuivelverwerker Royal A-ware maakt iedere tweede werkdag van de maand zijn melkprijs bekend. Net als bij andere zuivelbedrijven is ook hier de prijs in dalende lijn. De standaard melkprijs bedraagt in februari 49 euro/100 l.
Meer artikelen bekijken