Maatregelen omtrent vogelgriep worden versoepeld

Maatregelen omtrent vogelgriep worden versoepeld

De professionele verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten is vanaf zondag opnieuw toegestaan, behalve rond Oostkamp en Menen en in een reeks Waalse bufferzones. De verkoop van watervogels op markten blijft wel verboden, net als de occasionele verkoop van alle vogels.

"De oorzaak van de recent vastgestelde gevallen lijkt momenteel beheerst te zijn", verduidelijkt Borsus. "De nauwgezette toepassing van de beschermende maatregelen heeft ertoe geleid dat verdere verspreiding van de vogelgriep vermeden werd. Toch is nog niet alles voorbij en is waakzaamheid nog steeds geboden."

De voorbije weken doken nieuwe gevallen van vogelgriep op in Oostkamp, Menen en een reeks Waalse gemeenten waaronder Wellin, Ath en Quiévrain. Uit analyses bleek dat het virus zich via de verkoop op markten heeft verspreid.

In de betrokken gebieden blijft het marktverbod dus van kracht. Het verplaatsen van andere vogels dan pluimvee is er wel grotendeels opnieuw toegelaten. Ook het inkorven van sportduiven voor wedstrijdvluchten mag er weer, weliswaar onder voorwaarden.

In de rest van het land zijn markten van pluimvee en andere vogels wel opnieuw toegelaten voor professionelen, behalve voor watervogels zoals eenden, ganzen of zwanen. Zijn er verschillende handelaars actief op dezelfde markt, dan moeten ze zo ver mogelijk van elkaar staan.

Borsus en het FAVV herinneren er nog aan dat er voor de consument geen enkel gevaar is. Alle vlees en eieren van pluimvee is veilig en kan zonder problemen gegeten worden. Abnormale sterfte bij wilde vogels kan ook nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99777.

Belga

Meest recent

Meest recent