Startpagina Partner content

Het ideale moment om de Snelle Lente Rogge te bemesten komt eraan

Bemest nu snel bij om opbrengst en kwaliteit te halen

Leestijd : 1 min

Snelle Lente Rogge, wat in de basis een unieke hybride rogge is en speciaal ontwikkeld is als voedergewas tussen twee teelten maïs, is in staat om in het vroege voorjaar zeer snel te groeien en om half april al 4.000 tot 5.000 kg drogestofopbrengst met een eiwitpercentage van 15-18% te behalen. Om dit te realiseren is wel een aanvullende stikstof- en zwavelbemesting met minerale meststoffen gewenst. Omdat de meeste Snelle Lente Rogge als vanggewas na de oogst van maïs voor 1 oktober is gezaaid staat op de meeste percelen de Snelle Lente Rogge geweldig goed. Omdat ook nog eens de weervoorspellingen voor een verdere voorspoedige ontwikkeling gunstig zijn, kan vanaf nu tot begin maart de aanvullende bemesting gegeven worden. Het advies is om ten minste 50 kg, maar liever nog 100 kg zuivere stikstof, aangevuld met zwavel per hectare te bemesten. Daar waar de bemestingsruimte op bedrijfsniveau een rol speelt, zal in de meeste gevallen het om 50 - 80 kg gaan. De praktijk heeft echter geleerd dat ook dit heel goede resultaten oplevert.

Meest gelezen