Startpagina Varkens

Vlaanderen wacht nog steeds op Europees akkoord voor uitkoopregeling varkenshouders

Een definitieve goedkeuring van de Europese Commissie over de uitkoopregeling van varkensboeren wordt de komende maanden verwacht. Minister Brouns hoopt zelfs op een antwoord in de komende weken.

Leestijd : 2 min

De Vlaamse regering bereikte in juni 2022 een akkoord over een vrijwillige uitkoopregeling van varkensboeren naar aanleiding van het Stikstofakkoord. De eerste vrijwillige oproep tot gedeeltelijke stopzetting van ongeveer 900 landbouwbedrijven met varkens zou normaal gezien in het najaar van 2022 gekomen zijn, maar dit was niet het geval omdat Europa nog zijn goedkeuring moet geven.

Volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin van Vlaams Belang vroeg in de commissie Landbouw op 11 januari aan minister van Landbouw Jo Brouns of die al zicht heeft wanneer de vrijwillige uitkoopregeling effectief in werking zal treden.

“Er is helaas nog geen zicht op een concrete datum van inwerkingtreding, maar er wordt heel naarstig aan doorgewerkt. Het heeft heel erg lang geduurd bij Europa. Midden december 2022 heeft de Europese Commissie nog bijkomende vragen gesteld over de uitbetalingsvoorwaarden. Dat waren fundamentele kritieken en opmerkingen. We waren als Vlaanderen te genereus”, bekent minister Brouns.

Frustratie over Europa

“Ik heb ook wel wat frustratie over Europa. Enerzijds moet de veestapel omlaag en moet de stikstofuitstoot gereduceerd worden. En dan komen we met een goed voorstel en dan is het nog niet goed. Een definitief antwoord van de Europese Commissie wordt snel, de komende maanden verwacht. Ik hoop zelfs op de komende weken”, stelt minister Brouns.

Meer varkensbedrijven toegang verlenen tot de vrijwillige uitkoopregeling door aan de voorwaarden te sleutelen, dat ziet Brouns voorlopig niet gebeuren.

“Wat mij betreft, houden we ons in eerste instantie aan de afspraken, maar dat kan in de toekomst wel opengetrokken worden naar een veel ruimere vrijwillige uitkoopregeling. Die moet natuurlijk voor 100% worden aangerekend bij de productiedoelstellingen die daarmee worden gerealiseerd door de sector.”

Druk zetten

Tinne Rombouts (cd&v) hoopt aansluitend dat minister Brouns zijn collega Demir kan aanmoedigen om druk te zetten in het gesprek met Europa om tot besluitvorming te kunnen komen, zodat de uitkoopregeling op het terrein eindelijk kan worden uitgerold.

Vertraging heeft gevolgen

Bart Dochy (cd&v) waarschuwt voor de gevolgen van de vertraging door Europa. “De regeling is gebaseerd op een start in 2022. Dat betekent dat er ook een aantal referenties in zitten die gebaseerd zijn op een start in 2022. De aangifte met dierenaantallen is bijvoorbeeld de aangifte 2021”, stelt Dochy.

“Als de uitkoopregeling pas na 15 februari 2023 ingaat, wordt dat de aangifte van 2022. We zitten daar met een evolutie door de vertraging door Europa, buiten de wil van de Vlaamse overheid, en zeker buiten de wil van de landbouwers die daar willen op intekenen.”

“Ik zou dus toch willen vragen om te voorzien in flexibiliteit in de definitieve beslissing. De mensen die recht hadden op de uitkoopregeling of zouden hebben gehad indien Europa die snel had goedgekeurd, mogen nu niet uit de boot vallen door de vertraging die is opgetreden.”

Filip Van der Linden

Lees ook in Varkens

Europese Commissie keurt vrijwillige uitkoopregeling Vlaamse varkenshouderijen goed

Varkens Om een globale afbouw van de varkensstapel en een reductie van de ammoniakuitstoot tegen 2030 te realiseren heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) een vrijwillige stopzettingsregeling voor varkensbedrijven uitgewerkt. De Europese Commissie heeft zopas laten weten groen licht te geven voor de organisatie van een oproep, waarbij de Vlaamse varkensbedrijven met de hoogste stikstofimpact op de natuur hun varkensstallen vervroegd en vrijwillig kunnen stopzetten.
Meer artikelen bekijken