Hoe groot is het risico op insleep van IBR?

Helaas worden er nog runderen IBR-drager tijdens het verhandelen.
Helaas worden er nog runderen IBR-drager tijdens het verhandelen. - Foto: TD

Hoewel we het aantal gevallen van herbesmetting nog als normaal kunnen beschouwen, is dit voor de betrokken bedrijven altijd een bijzonder zware tegenslag. Heel wat veehouders kregen na insleep te maken met een massale seroconversie waardoor zij extra hard getroffen zijn. In de overgrote meerderheid van de gevallen kon de insleep gerelateerd worden aan onveilige handel.

Positief nieuws is dat van de hervallen bedrijven er ondertussen al een groot aantal opnieuw vrij zijn. Sinds 2020 is ook de stijgende trend van bedrijven die hun vrij statuut verliezen, opnieuw gekeerd.

De tabel geeft een overzicht weer van het aantallen ‘hervallers’ in de voorbije 7 jaar.
De tabel geeft een overzicht weer van het aantallen ‘hervallers’ in de voorbije 7 jaar. - Tabel: DGZ

Handel blijft ook in deze fase risicovol voor IBR

De laatste zes maanden, dit is sinds de invoering van het zogenaamde mini KB IBR, testen nog te veel runderen positief bij aankoop. Dit wijst erop dat nog steeds vrij veel runderen IBR-drager worden tijdens het verhandelen - ook al is het verboden dat de dieren dan in contact komen met runderen van een lager statuut.

De figuur toont het percentage IBR-dragers die ontdekt werden dankzij het aankooponderzoek in de tweede helft van 2020.
De figuur toont het percentage IBR-dragers die ontdekt werden dankzij het aankooponderzoek in de tweede helft van 2020. - Figuur: DGZ

Van de 80.888 aangekochte runderen waren er 792 die positief testten. 287 bedrijven of 6,5% van alle bedrijven die dieren aankochten, spoorden IBR-dragers op tijdens het eerste of tweede aankooponderzoek voor IBR. 196 bedrijven met positieve aankopen hadden het I3-statuut; 91 bedrijven het I2-statuut. Deze cijfers bevestigen dat bedrijven die runderen aankopen, nog steeds bijzonder alert moeten zijn.

Lees meer over het IBR-programma op de website van DGZ: www.dgz.be/rundvee/gezondheidszorg/programma-s/ibr-programma.

DGZ

Meest recent

Meest recent