Startpagina Edito

Edito: Natuurlijk leren boeren (liefst) van boeren

Demonstraties voor en met landbouwers worden al decennialang met succes toegepast in de sector, zowel door overheidsinstanties als door onderzoeksinstellingen en bedrijven. Een studie bevestigt gelukkig dat dit een uitstekende manier van kennisopbouw is. Resultaten of technieken met je eigen ogen aanschouwen - liefst bij of door een collega – of zelf ondervinden, werkt nog steeds best.

Leestijd : 2 min

Kennisoverdracht in groep bestaat in vele vormen: cursussen, studiedagen en -avonden, debatten, demo’s en sinds dit jaar ook webinars... Zowat alle instanties, organisaties en bedrijven binnen de ruime land- en tuinbouwsector maken er ruim gebruik van.

Iedereen ervaarde al wel eens dat zo’n kennismoment staat of valt met de aanpak ervan. Saaie, zelfs slaapverwekkende, monologen zijn zonde van de tijd. Kennisoverdracht met interactie met de spreker(s) en andere deelnemers, draagt veel meer bij. Bovendien is een aansluitend netwerkmoment, waarbij de informele contacten misschien wel meer bijleren en opleveren dan de voorgaande uren, erg waardevol.

In een recente studie van Hanne Cooreman (ILVO en KU Leuven) blijkt dat vooral boerderijdemo’s belangrijk zijn voor de kennisopbouw van land- en tuinbouwers. Deze stelling is niet verwonderlijk. Landbouwers zijn niet anders dan de rest van de populatie… Bij de aankoop van een nieuwe wagen test je deze ook vooraf eens uit en ga je op zoek naar gebruikerservaringen. Dit gebeurt evenzeer bij de aankoop van een nieuwe tractor of bij plannen voor een nieuwe stal(inrichting). Land- en tuinbouwers werken bovendien ook met levende materie. Het succes van proefveldbezoeken toont bijvoorbeeld de behoefte om eventuele verschillen in rassen of gewasbescherming live te zien. Demo’s bieden de mogelijkheid om zintuigelijke ervaring op te doen. Wanneer bovendien een collega iets toont en/of zijn ervaringen deelt op zijn bedrijf, blijft dit (nog) beter hangen.

Landbouwers geven eigenlijk op die manier al jaar en dag van generatie op generatie, tussen buren en collega’s technieken, ideeën en innovaties aan elkaar door. De studie bevestigt dat demo’s – liefst dus georganiseerd bij een collega – heel belangrijk blijven in kennisverspreiding. Het is immers een ideale manier om nieuwe, duurzame technieken en inzichten een breder draagvlak te doen krijgen. De nieuwe Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit (B3W) wil alvast op die manier de wisselwerking tussen boeren onderling bevorderen. Dat lijkt een wijze aanpak voor een moeilijke, onpopulaire thematiek.

Anne Vandenbosch

Lees ook in Edito

Meer artikelen bekijken