Startpagina Onderwijs

Modernisering op het VLTI Torhout: het magische getal 4!

De jaren 2020 en 2021 staan in ons collectief geheugen gegrift. Corona beheerst ons doen en laten. Ook de school moet noodgedwongen leven op het ritme van het virus. Ondertussen maken we ons klaar voor de modernisering in de tweede graad.

Leestijd : 4 min

Een jaar geleden werden we wakker in een nieuwe realiteit. Het schoolleven werd ondersteboven gehaald: afstandsonderwijs, mondmaskers, verluchten, quarantaine… Het is vaak vlug schakelen door de steeds veranderde scenario’s. Leraren en leerlingen hebben maar één doel voor ogen: alles moet zo vlug mogelijk terug normaal verlopen. En toch, het is niet simpel om een school te runnen waar alles draait rond levende organismen: dieren en planten blijven immers alle zorg nodig hebben. Zij houden geen rekening met een halftijdse bezetting of een afkoelweek.

Vier pijlers: we missen de praktijk!

Onze opleidingen steunen op 4 pijlers: algemene vorming, theorie eigen aan de specifieke richtingen, praktijk en stage. We vroegen de leerlingen hoe ze het voorbije jaar ervaren hebben. De ene vindt het vervelend; de andere vindt dat hij beter kan plannen en minder gebonden is aan de schoolse structuur. Ze missen allemaal de bedrijfsbezoeken. Ze maker er kennis met de nieuwste technologieën of moderne toepassingen in de bedrijven. Online is het ook moeilijk om praktijk aan te bieden. Terug op school, zetten we daar dan ook volop op in. Teelten worden aangepast. Paarden moeten dagelijks verzorgd en bereden worden. Onze leerlingen van de derde graad zijn uiterst tevreden dat ze op vrijdag op stage kunnen blijven gaan. Werkplekleren is immers een sterke troef.

Vier windstreken: buitenlandse stages?

Het VLTI van Torhout heeft een sterke reputatie rond buitenlandse stages. We hadden grootse plannen om ons 20-jarig lustrum te vieren. De buitenlandse stages tijdens de paasvakantie gingen echter richting vriesvak. Opnieuw werd het welbevinden van onze leerlingen sterk op de proef gesteld. Gelukkig kunnen we rekenen op een gedreven lerarenkorps dat op zoek ging naar binnenlandse alternatieven.

Vier locaties: het leven staat zeker niet stil!

Het VLTI staat voor vernieuwing. In de voorbije jaren werden heel wat projecten op onze 4 vestigingen gerealiseerd: een moderne zeugenstal op de schoolhoeve, een buiten- en longeerpiste aan het Hippisch Opleidingscentrum, een volledig gemoderniseerde klimaatregeling in de schoolserres en de nieuwbouw op Campus Zuid, waar leerlingen algemene vorming krijgen.

Overal bruist het van het leven. Leerlingen zetten hun beste beentje voor om hun G-rijbewijs, het attest minigravers of het VCA-attest te behalen. Via webinars maken zij op een digitale manier kennis met de fytolicenties.

De zevendes Tuinaanleg en -onderhoud zijn niet te stuiten om hun geïntegreerde proef (GIP) te realiseren: met man- en machinekracht werken ze aan een verzonken gazon bij het serrecomplex. Leerlingen van de derde graad Paardrijden en Paarden verzorgen trainen om het diploma Instructeur B te behalen. Leerlingen Landbouw staan in voor de zorg van het witblauw ras en de biggen.

In de afdeling tuinbouw zetten we de laatste jaren ook in op nieuwe teelten, waaronder vergeten groenten. Het VLTI kwam tot een samenwerking met Vives Hogeschool Roeselare en experimenteert met de teelten van bataat (zoete aardappel) en yacon (appelwortel).

Vier poten: het VLTI en de modernisering

Het derde jaar krijgt een nieuw kleedje. De minister van Onderwijs wil de opleidingen updaten en conform de arbeidsmarkt maken. Het VLTI blijft gestoeld op 4 poten: wetenschappen, landbouw, tuinbouw en paardrijden. Ze vormen ons DNA.

De wetenschappen blijven inzetten op Biotechnische wetenschappen, een doorstroomrichting. Die leerlingen bereiden zich voor op verdere studies. De richting legt de nadruk op biologie, chemie en fysica, maar maakt ook de verbinding via biotechnische wetenschappen. Wiskunde blijft een sterke uitdaging. Nieuw is de richting Biotechnieken, een doorstroom- en arbeidsmarktrichting. Deze leerlingen studeren verder of gaan onmiddellijk aan de slag. Wetenschappen komen heel ruim aan bod via labo-onderzoek. Ze krijgen ook meet- en regeltechnieken. De wiskunde is minder zwaar. Leerlingen die later aan de slag willen gaan in een labo (voedings-, farmaceutische of chemische industrie), vinden hier zeker hun gading.

In Land- en tuinbouw blijven dezelfde namen: Plant-, dier- en milieutechnieken (doorstroom en arbeidsmarkt) enPlant, dier en milieu (arbeidsmarkt). In beide richtingen maken leerlingen kennis met plantkunde (groenten, fruit, sier- en tuinplanten, boomteelten…) en dierkunde (rundvee, varkens, kleinvee). Zowel in Plant als Dier zullen de algemene technieken geïntegreerd worden. Enkel voor Plant-, dier- en milieutechnieken komt daar ook het aspect agro-ecologie bij. Ondertussen zetten leraren en teeltoversten de stap om met de nieuwe leerplannen aan de slag te gaan en nieuwe teeltplannen op te stellen. Leerlingen worden in het volledige proces van grondbewerking tot oogsten en afzet betrokken.

Tot slot krijgt onze vierde poot een nieuwe naam: Paardenhouderij. We merken een sterk groeiende interesse voor deze richting. In de tweede graad blijven we inzetten op dressuur en springen. Leerlingen kunnen nog altijd op het einde van het vierde jaar een A- en B-brevet behalen. De praktijk wordt versterkt met vakken als bedrijfs- en voedingsmanagement, hippologie (kenmerken, fysiologie, registratie, anatomie) en grooming (verzorgen, begeleiden, verzorgen, transport…). In ons Hippisch Opleidingscentrum kunnen leerlingen terecht met een eigen paard of kunnen ze een huurpaard van de school gebruiken.

Een aantal vertrouwde zaken zien we dus zeker terug opduiken in de nieuwe leerplannen. Tegelijkertijd worden ook nieuwe, hedendaagse accenten gelegd. We zijn dus helemaal klaar voor de grote uitdagingen van morgen. Ook in de toekomst willen we ons verhaal blijven verder schrijven met de samenwerking en de input van de diverse sectoren, en daar zijn we hen heel dankbaar voor.

Er is een sterk groeiende interesse voor de richting Paardenhouderij op het VLTI.
Er is een sterk groeiende interesse voor de richting Paardenhouderij op het VLTI. - Foto: VLTI

Stefaan Samaey,

VLTI Torhout

Lees ook in Onderwijs

Meer artikelen bekijken