Campus Wetenschap & Groen van het PTI Kortrijk: Duurzame kippenkweek met licht- en muziektherapie

Philippe Bourgeois:  Momenteel krijgen de dieren enkel witte ledverlichting en dit in een cyclus van 12 uur.
Philippe Bourgeois: Momenteel krijgen de dieren enkel witte ledverlichting en dit in een cyclus van 12 uur. - Foto: PTI Kortrijk

In samenwerking met de firma Petersime, die instaat voor het aanleveren van de kuikens en die het bijhorende onderzoek regisseert, slaagt de secundaire school erin om heel consequent het sterftecijfer te drukken bij de biologische kweek van hun kippen.

Kuikens opkweken met vegetarische voeding

We ontmoeten er Philippe Bourgois, teeltoverste aan de school en bezieler van het project. Hij geeft er wat meer uitleg over. “We kweken de kuikens in een vrij korte tijd op van 50 g tot ruim 3 kg. De dieren krijgen uitsluitend vegetarische voeding, zonder toevoeging van dierlijke of antibiotische additieven.”

In het proefstation verloopt het heel nauwgezet. Binnenkomen doe je via een ontsmettingssas en voorzichtigheid in de ruimte is absoluut verplicht.

“De prioriteit van ons onderzoek is het rendement verder doen stijgen zonder afbreuk te doen aan de levenskwaliteit van de kippen. We maken het hen zo comfortabel mogelijk en willen zo min mogelijk sterfte zien”, legt Philippe uit.

Houtpulp

De kippen hebben er steeds droge tenen, wat geen evidentie is in deze kweek. Hiervoor wordt een strooisellaag op basis van houtpulp gebruikt, die we tegenwoordig ook terugvinden in de substraatteelt. In de voedingsbodem van de tomatenteelt van de school wordt namelijk nagenoeg geen turf of veen gebruikt, maar vervangen ze de steenwolmatten met dezelfde Green fiber van Klassmann-Deilmann. De dieren lopen steeds droog en zacht op de laag houtpulp.

“We doen alles met zorg, zowel voor de levenskwaliteit van de kippen als in functie van de metingen. Wanneer je te snel voorbij de kippen wandelt, kan de gecreëerde wind een vertekend beeld geven in de metingen. Naast de temperatuur moet de windsnelheid net een constante vormen in dit verhaal. Ook de voeding is voor alle dieren hetzelfde”, aldus Philippe.

Ledverlichting en muziek

”De variaties gebeuren vooral in de incubatoren zelf en de grote potentie in dit onderzoek vinden we terug in de ledverlichting. Momenteel krijgen de dieren enkel witte ledverlichting en dit in een cyclus van 12 uur. In een volgende fase wordt dit een stramien van 8 uur licht en 6 uur duister. Op deze manier versnelt het eet- en rustritme en dus ook de groei. Kippen zijn nu eenmaal makkelijk te reguleren via verlichting. Wist je dat je zelfs het voedingspatroon kan sturen door groene en rode ledverlichting? En bij blauw licht worden ze erg onrustig en hebben ze de neiging om samen te hokken of op stok te gaan”, vertelt hij verder.

In de kweekruimte te Kortrijk is blauw licht echter niet aan de orde en wil de school net alle rust in de ruimte bewaren. Om de dieren verder te ontspannen wordt zelfs geëxperimenteerd met muziek. Net door de aangename 35 °C en aangepaste ledverlichting eten de kippen immers veel en wordt er door hen geen energie geïnvesteerd in het behouden van de lichaamstemperatuur. Daardoor blijven ze ook constant groeien. Ook onderzoek met muziek kan de groeicijfers beïnvloeden.

“Door de keuze van het ras en de juiste voeding kweken we vetvrije kippen met grote filets. Mocht je de kip laten doorgroeien, zou je uiteindelijk stranden met een kip van om en bij 10 kg waarvan 7 kg effectief slachtgewicht, wat uitzonderlijk hoog is”, geeft Philippe nog mee.

Het onderzoek te Kortrijk wordt grotendeels gesponsord. Naast Petersime en Klassman-Deilmann zijn ook de firma’s Cid Lines (ontsmetting) en Roxell (voeding) trouwe partners in het verhaal van de provinciale school.

PTI Kortrijk

Meest recent

Meest recent