Startpagina Akkerbouw

Toch 1.000 overtredingen ondanks inspanningen

Hoewel de overgrote meerderheid van de landbouwers de regelgeving heel goed opvolgt, werden tussen 2016 en 2020 ruim 1.000 overtredingen op de randvoorwaarden vastgesteld.

Leestijd : 2 min

Tussen 2016 en 2020 zijn 1.088 overtredingen op de randvoorwaarden vastgesteld, waarvan 881 bij landbouwers (82 %). Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA), die Chris Steenwegen, Vlaams parlementslid voor Groen, opvroeg.

3290-INBREUKEN

Overzicht inbreuken

De vaststellingen worden, na de verzending van het proces-verbaal, aan het departement Landbouw & Visserij bezorgd. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) krijgt bevestiging van de registratie. De korting op de premies wordt toegepast aan de hand van een selectietabel. Op vraag van de VLM bezorgt het departement bijkomende info omtrent de kortingen van de doorgestuurde dossiers.

Bijhorende tabel bevat een overzicht van de vastgestelde inbreuken per onderwerp en per controlejaar. De schendingen tegen de mestopslag (23 %) en emissiearme aanwending (22 %) vormen de belangrijkste inbreuken met randvoorwaardegevolgen. Minister Demir: “Ook lozingen (20 %), overtredingen tegen afstandsregels (18 %) en de mestbalansregelgeving (11 %) geven aanleiding tot kortingen. De cijfers voor ‘mestbalans’ zijn mogelijk een onderschatting aangezien er nog boetes voor voorbije productiejaren kunnen worden opgelegd.”

Nog dit: de kaderrichtlijn Water is niet opgenomen als randvoorwaarde binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), waardoor een inbreuk op de teeltvrije zone als geheel geen directe invloed heeft op de uitbetaling van de rechtstreekse inkomenssteun voor landbouwers.

Teeltvrije zone

De 1 m-teeltvrije zone is evenwel opgebouwd uit een bemestingsverbod, een verbod op het gebruik van pesticiden en een verbod op grondbewerkingen langs waterlopen, waarbij het bemestings- en pesticideverbod ook zijn opgenomen in andere regelgeving. “Een inkorting, via het Mestdecreet, blijft mogelijk wanneer meststoffen langsheen een geklasseerde waterloop, en dit binnen 5 m van de waterloop, worden aangewend”, aldus Demir.

Waterlopen

“Ook bij het aanwenden van bestrijdingsmiddelen langs geklasseerde waterlopen kan een inkorting op de premies volgen.”

Wanneer de landbouwer de teeltvrije zone heeft geactiveerd als oppervlakte ecologisch aandachtsgebied (EAG) op de Verzamelaanvraag is een inkorting mogelijk voor elke inbreuk die werd begaan tegen de teeltvrije zone, voor zover het minimale areaal een vergunning niet meer gehaald wordt op bedrijfsniveau.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken