Bemest granen zorgvuldiger!

In wintertarwevelden valt reeds gele roest vast te stellen.
In wintertarwevelden valt reeds gele roest vast te stellen. - Foto: LVC

Zwavel (S), mangaan (Mn) en magnesium (Mg) zijn belangrijk voor de gezondheidstoestand en het opbrengstpotentieel van granen. Zwavel kan gecombineerd toegediend worden met stikstof (N) giften, zowel in granulaat als in vloeibare toepassing. Mangaan en magnesium dienen we toe als bladmeststof. Dit kan samen met onkruidcorrecties, versteviging- of ziektebehandelingen.

De steeds lagere stikstofhoeveelheden op percelen in gebiedstype 2 (-5%), maar vooral 3 (-15%) doen ook de tijdstippen maar vooral de giften wijzigen. Meer en lagere giften worden een deel van de oplossing, maar topopbrengsten lijken op deze percelen niet meer haalbaar.

Enkel bij positieve bedrijfsevaluties vervallen deze verplichtingen. Dit alles betekent dat iedereen voor zijn percelen de situatie apart dient na te gaan (meestal bij diegene die de Mestbank aangiften doet) welke giften nu eigenlijk mogen. Wees je hiervan bewust.

Onkruid

De percelen die na de zaai een onkruidbehandeling kregen, staan er over het algemeen proper bij. Toch verdient elk perceel een bezoek om nauwlettend de onkruidsituatie te gaan beoordelen. Het meest voorkomend zijn de breedbladigen (vogelmuur, klein kruiskruid, dovenetel, ereprijs…) en de grassen (straatgras, duist, windhalm...).

Pas hier dan een passend correctie schema toe, meestal op basis van Primus voor breedbladigen en het Capri- of Sigmagamma voor grassen.

Voor percelen die geen onkruidbehandeling kregen na de zaai passen we eveneens een passend onkruidschema toe, opnieuw meestal op basis van het Capri- en/of het Sigmagamma.

Verstevigen

Bij gerst komt de eerste versteviging en ziektebehandeling er aan. Het merendeel van de gerstpercelen staat namelijk in eerste knoop - aar 1 cm stadium.

Ook de vroegst gezaaide tarwepercelen zitten reeds in het eersteknoopstadium en daar is nu verstevigen aan de orde.

Chloormequat ( Cycocel 75, K2, Stabilan 750…), al dan niet in combinatie met trinexapac-ethyl (Moddus, Optimus…) werkt het best bij +10 °C en in een zonlichtrijke periode.

Minder weersafhankelijk, en dus zekerder zijn de moleculen prohexadion, mepiquatchloride. Deze kennen we onder de namen Percival/Medax Max/Medax Top…

Ziektebehandelingen

Samen met het verstevigen wordt het best een ziektebehandeling gegeven, wanneer de eerste gele roest in gerst en daarnaast ook gele roest en septoria in tarwe opduiken. De eerste waarnemingen hiervan werden reeds gedaan.

Luizen

Tot hiertoe is voor luizen nog geen behandeling nodig. Nergens werden meldingen van luizen gedaan.

Lieven Van Ceunebroeck

Meest recent

Meest recent