Moed versus ondankbaarheid

Werken op het platteland, en soms specifieker bij nacht, kan de plattelandsbewoner blijkbaar steeds moeilijker begrijpen.
Werken op het platteland, en soms specifieker bij nacht, kan de plattelandsbewoner blijkbaar steeds moeilijker begrijpen.

Deze dorpsbewoonster, van oorsprong stadsbewoonster, sliep met haar raam open en was gewekt door onze twee tractoren toen we terugkeerden van het veld. Helaas!

Hoe moeten we deze mensen aan het verstand brengen dat ze zonder boeren niets op het bord te eten hebben? Hoe moeten we hen begrijpbaar maken dat de landbouwers niet over de weersomstandigheden beslissen? Hoe moeten we hen doen begrijpen dat er een veelheid aan bedrijven (in)direct verbonden is met de landbouw?

Met dergelijke sms’en en gedragingen demotiveert de consument de mensen die aan de basis liggen van zijn voedsel. Stadsbewoners komen op het platteland de rust zoeken, maar ze vallen er de landbouwers aan die er reeds generaties zijn én die het aandurven om ‘s nachts te werken. Durven ... of moeten! Ze denken misschien dat boeren ervan houden om de mensen tijdens de nacht te storen of dat de boer niemand heeft die op hen wacht thuis.

Het lijkt misschien in deze lezersbrief wel of ik het misschien allemaal wel wat beu ben. Maar ik weet goed dat de boer ook vrouw en kind heeft, dat de boer graag bij zijn familie is en liefst acht uur per nacht slaapt, ... met het raam open. Het is omwille van PASSIE dat de boer hard werkt om kwaliteitsvolle producten aan te bieden aan alle mensen die van het goede weer profiteerden om een barbecue te doen, vergezeld van aardappelsalade en vlees, afgesloten met een ijsje.

De landbouw in het algemeen, of men nu graanboer of vleesproducent is, ondervindt de laatste jaren steeds meer problemen. Hij zit hier tussen monopoliebedrijven die op de prijs braderen, politiekers die eerdere een ‘mediagerichte’ oplossingen bieden dan een echte oplossingen tonen en dit jaar komt daarbovenop nog de droogte. De landbouwer die hoopt dan nog om ondersteund te zijn door de consument, ...

Zeker niet iedereen moeten we over dezelfde kam scheren. Gelukkig zijn er nog gewetensvolle mensen die ‘s nachts verkiezen om gewekt te worden door ‘landbouwgeluid’, dan wel om voedsel te verorberen van aan de overzijde van de aardbol. Gelukkig zijn er nog personen die er zich bewust van zijn welk geluk ze hebben om kwaliteitsvolle, lokale producten te eten

Ik hoop dat mijn collega- boeren, die het mooiste beroep van de wereld uitoefenen, niet midden in de nacht gefrustreerd worden van een verfoeilijke sms.

Moed aan iedereen om te weerstaan aan de pseudoplattelandsliefhebbers die zich wel eens ondankbaar en egoïstisch weten te gedragen. Goede oogst!

M.

Meest recent

Meest recent