Goed klimaat voor verkoop van akkerbouwmateriaal

De verkoop van akkerbouwmateriaal zit volgens Cema in de lift.
De verkoop van akkerbouwmateriaal zit volgens Cema in de lift. - Foto: TD

Dat is de conclusie van een recente bevraging die Cema liet uitvoeren. Hierbij wordt getracht om jaarlijks een beeld te krijgen over de verkoop van akkerbouwmachines.

Een nadere beschouwing van de Oost- en West-Europese landen leert dat de stelling zeker correct is. Het is zelfs niet nodig om over ‘herstel’ te praten, daar er eerder geen significante dalingen werden opgetekend in dit segment van de landbouwmechanisatie.

Digitalisering en connectiviteit

Gevraagd naar de huidige trends en uitdagingen in de branche, noemden de deelnemers aan de bevraging unaniem digitalisering en connectiviteit als kernthema's. Fabrikanten besteden steeds meer aandacht aan technologieën zoals mechanische onkruidbestrijding.

Deze ontwikkeling wordt niet alleen gedreven door wettelijke maatregelen op het gebied van plant- en waterbescherming en de daarmee samenhangende actieve vraag van landbouwers. Ook technisch is er een hele reeks nieuwe oplossingen beschikbaar, zoals het gebruik van camera's of sensoren om de nauwkeurigheid en efficiëntie te vergroten.

Tim Decoster

Meest recent

Meest recent