Aquafin Kinrooi zuivert afvalwater voor hergebruik in landbouw

Op 22 april ging de aanleg van het subirrigatiesysteem van start op enkele landbouwpercelen naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Op 22 april ging de aanleg van het subirrigatiesysteem van start op enkele landbouwpercelen naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie. - Foto: MV

Droogte en watertekort zijn zeker de laatste 5 jaar een hot topic in de landbouwsector. Overal in Vlaanderen rollen er projecten uit die de landbouwer moeten helpen voldoende water te voorzien voor hun gewassen of voor hun vee. Alternatieve waterbronnen zijn nu meer dan ooit hoognodig in onze landbouw om mindere opbrengsten te vermijden, net als hoge kosten van watertransport. Dat heeft ook Inge Moors, gedeputeerde van de provincie Limburg, begrepen. “We hebben al meer dan 10 projecten goedgekeurd sinds 2015, als het gaat over de verbetering van kwantiteit en kwaliteit van water”, geeft ze aan.

‘Gezuiverd afvalwater voor subirrigatie’

Een beloftevol project is het LEADER project ‘Gezuiverd afvalwater voor subirrigatie’ van Kempen en Maasland, dat vandaag (26 april 2021) via een – coronaproof – demonstratie werd voorgesteld in Kinrooi, dé landbouwgemeente bij uitstek. Want ook burgemeester van Kinrooi Jo Brouns erkent de problemen: “Het is hier weer kurkdroog, het is geen minuut te vroeg om na te denken over duurzaam gebruik van water. We hopen dat, als het hier lukt, we een voorbeeld kunnen zijn voor de rest van Vlaanderen.” Een gelijkaardig project werd al in Nederland uitgevoerd, maar in België gaat het om een pilootproject waar de nieuwe techniek van subirrigatie wordt getest.

Het project is het resultaat van een samenwerking tussen LEADER, de Vrije Universiteit Brussel (VUB), de Bodemkundige Dienst van België (BDB), Aquafin en Boerennatuur Vlaanderen. De financiering gebeurt via het Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de provincie Limburg. Inge Moors: “Er is 263.000 euro cofinanciering vrijgemaakt vanuit Vlaanderen, Europa en de provincie Limburg.”

Inge Moors, gedeputeerde van de provincie Limburg: “We hebben al meer dan 10 projecten goedgekeurd sinds 2015, als het gaat over de verbetering van kwantiteit en kwaliteit van water.”
Inge Moors, gedeputeerde van de provincie Limburg: “We hebben al meer dan 10 projecten goedgekeurd sinds 2015, als het gaat over de verbetering van kwantiteit en kwaliteit van water.” - Foto: MV

In dit project zal Aquafin huishoudelijk afvalwater zuiveren tot beekwaterkwaliteit. Dat water zal worden ingezet in de landbouw via een subirrigatiesysteem. Op 22 april ging de aanleg van dit systeem van start op enkele landbouwpercelen naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie. “Subirrigatie is een uitbreiding van peilgestuurde drainage. Het is een drainagesysteem waarvan de werking wordt omgedraaid. Het water wordt in de drains geleid en infiltreert in de bodem via de openingen in de drains. De bodem wordt natter en het grondwaterpeil stijgt. Op die manier krijgen de gewassen voldoende vocht, wat de oogst ten goede moet komen”, klinkt het.

5 jaar onderzoek

Het project duurt 5 jaar, en zal eindigen in februari 2023. In die 5 jaar zullen onderzoekers van de VUB en van de BDB de percelen van dichtbij monitoren. Dit jaar zal op de percelen maïs komen te staan, maar het volgende jaar zullen er groenten worden ingezaaid. Er zal worden onderzocht wat de impact is op het grondwaterpeil en het waterpeil in de waterlopen, maar ook wat het effect is op de waterkwaliteit en op de bodem. “In de effluenten, grondwater en waterlopen zullen zo verschillende parameters worden opgevolgd, zoals nutriënten, zware metalen, gewasbescherming,…” wordt uitgelegd. Ten slotte wordt ook nagegaan hoe de gewassen het doen op vlak van oogst en kwaliteit.

De VUB zal de kwaliteit van het water onderzoeken.
De VUB zal de kwaliteit van het water onderzoeken. - Foto: MV

Prof Marijke Huysmans van de VUB geeft ook aan dat communicatie in dit soort projecten erg belangrijk is. “We weten over het algemeen niet wat de consument vindt van het hergebruik van gezuiverd afvalwater voor irrigatie op hun groenten, hun voedsel dus. Als we weten wat hun perceptie is, kunnen we ook efficiënt naar hen communiceren.”

Marlies Vleugels

Meest recent

Meest recent