Startpagina Akkerbouw

Opnieuw grote belangstelling voor brede weersverzekering

Uit voorlopige cijfers blijkt dat het aantal landbouwers dat dit jaar een brede weersverzekering zal afsluiten, licht is gestegen. In totaal vroegen 3.377 landbouwers de subsidieregeling brede weersverzekering aan, tegenover 3.075 ingediende polissen vorig jaar. De definitieve cijfers zullen pas in januari 2022 bekend zijn.

Leestijd : 2 min

Tot 30 april 2021 kon in de verzamelaanvraag de deelname aan de subsidieregeling brede weersverzekering in Vlaanderen worden aangeduid. De vereenvoudigde aangifte, waarbij geen percelen meer aangeduid dienden te worden, werd positief onthaald.

11 % van de aanvragen

Er hebben 3.377 landbouwers hun voorlopige deelname aan de subsidieregeling bevestigd via de verzamelaanvraag 2021 en dat is goed voor zo een 11% van de ingediende verzamelaanvragen in 2021.

In vergelijking met het aantal landbouwers met een polis in 2020 (3.075) ligt het aantal landbouwers met een subsidie aanvraag in 2021 wat hoger.

Landbouwers die nu nog een polis willen afsluiten zonder dit al te kennen hebben gegeven in de verzamelaanvraag 2021, zijn definitief te laat voor subsidie in 2021.

Het gaat hier uiteraard om voorlopige aantallen. Met zijn voorlopige deelname is de landbouwer niet verplicht om effectief een polis af te sluiten bij een verzekeraar.

In januari 2022, na ontvangst van de definitieve gegevens van de verschillende verzekeraars over afgesloten polissen 2021, zullen de definitieve cijfers gekend zijn.

Minister van Landbouw Hilde Crevits: “Met de weersverzekering kunnen landbouwers zich beter wapenen tegen een aantal risico’s zoals droogte, storm of hagel. De Vlaamse overheid stimuleert landbouwers om een brede weersverzekering af te sluiten en geeft hiervoor een premiesubsidie. Dat dit jaar opnieuw heel wat landbouwers een brede weersverzekering zouden afsluiten, stemt me dan ook gelukkig.”

Dep. Landbouw en Visserij

Lees ook in Akkerbouw

Laag gehalte mycotoxines in maïsoogst 2022

Akkerbouw Het mycotoxinegehalte in de korrelmaïs is dit jaar opnieuw laag. Fegra en BFA voerden ook dit jaar een gerichte monitoring uit om de aanwezigheid van mycotoxines in korrelmaïs, kort na de oogst, te bepalen. Voor deze gegevens konden Fegra en BFA rekenen op hun eigen sectorale bemonsteringsplannen en op aanvullende info van BFA-leden.
Meer artikelen bekijken