Een vlasmarkt met 2 snelheden

Dit voorjaar zou er iets minder vlas uitgezaaid zijn.
Dit voorjaar zou er iets minder vlas uitgezaaid zijn. - Foto: TD

De ramingen van de Belgische vlassers voor hun arealen 2021 (gespreid over Be, Fr en Ndl) laten een daling zien van 15% vis-à-vis 2020. Afwachten of deze trend ook officieel bevestigd zal worden door de officiële cijfers uit Vlaanderen en Wallonië.

De uitzaai 2021 is zeker voor de vroege zaaiers niet vlekkeloos verlopen. De nacht/grond-vorst heeft voor de vroege uitzaai soms belangrijke schade berokkent (zeker in Frankrijk), waardoor er her en der reeds een her-uitzaai is gebeurd.

Lange vezel

De marktsituatie voor lange vezelvlas is niet echt veel veranderd op de markten sinds vorige maand. Algemeen zijn de verkoopcijfers van de maand ‘maart’ zeer goed zowel wat volume verkopen (Ton) als wat (stijgende) trends in verkoopsprijzen betreft.

De stock lange vezel van de oude oogst (2019) is verder gevoelig gedaald (stockniveau nu ongeveer 50%/50% oogst 2019/oogst 2020). We zien ook nog steeds 2 snelheden wat marktvraag en prijszetting betreft voor de oude (2019) tegenover de meest recente (2020) oogst, uiteraard bepaald door het rendement van verdere verwerking downstream.

De enige limiterende factoren van de laatste maand waren van logistieke aard, meer bepaald de (on)beschikbaarheid van containers. In Frankrijk wordt nog steeds oude oogst 2019 gezwingeld, vnl. in de coöperatieve zwingelbedrijven. Deze vertraging is veroorzaakt door de Covid-19 pandemie.

Korte vezel

Op de markt van de korte vezel is nog veel vraag naar de kwaliteit van de vorige groeite (2019). De 2 snelheden zoals bij de lange vezel zijn ook hier terug te vinden, zij het wat minder uitgesproken in verschillen van markt-dynamiek en prijszetting. De markt is hierdoor ook wat complexer, temeer daar in de recente maanden ook de tussenschakels in de keten bruto korte vezels hebben aangekocht. Ook hier komt vanuit Frankrijk nog nieuw volume oogst-2019 op de markt.

ABV

Meest recent

Meest recent