Nieuwe tool brengt groeitraject jongvee in kaart

De Jongveetool is een handig hulpmiddel om het management bij te sturen en te verfijnen.
De Jongveetool is een handig hulpmiddel om het management bij te sturen en te verfijnen. - Foto: AV

In het Vlaio-LA project ‘Jongleven’ volgt een groep enthousiaste melkveehouders al geruime tijd de groei van hun jongvee op. Op driemaandelijkse meet-en weegmomenten wordt alles geregistreerd. Met deze cijfers evalueerden de projectpartners de jongvee-opfok van de melkveebedrijven en werden de referentiewaardes en formules geüpdated. Deze nieuwe referentiewaarden werden vervolgens geïntegreerd in de nieuwe Jongveetool.

Betere opvolging in eerste jaar

Een West-Vlaamse melkveehouder slaagde er, dankzij de Jongveetool en opvolging in het project, in om de gemiddelde leeftijd van eerste inseminatie met maar liefst 4 maanden te verkorten! Dit reduceerde de opfokkost gevoelig en er diende ook minder jongvee ter vervanging aangehouden te worden. Ook andere melkveehouders gaven aan dat ze, door de groei bewust te monitoren, het groeitraject konden aanpassen om de groei in het eerste levensjaar te maximaliseren. Door de betere groei in het eerste levensjaar kunnen de dieren rustiger groeien in het tweede jaar waardoor te veel vervetting vermeden wordt. De Jongveetool bleek hierbij een handig hulpmiddel om het management bij te sturen en te verfijnen.

Gratis tool

De Jongveetool is gratis beschikbaar voor alle melkveehouders. Na registratie, monitor je niet alleen gewicht, borstomtrek of kruishoogte, maar ook hoe snel de dieren 200 kg en het gewenste inseminatiegewicht bereiken. Duidelijke grafieken geven je bovendien een goed beeld van het groeitraject en de groeisnelheid in de verschillende groepen.

Figuur 1. In de Jongveetool kun je je eigen bedrijfsresultaten vergelijken met het BAM-gemiddelde.
Figuur 1. In de Jongveetool kun je je eigen bedrijfsresultaten vergelijken met het BAM-gemiddelde. - Bron: Rundveeloket

Door regelmatig gewicht of borstomtrek te registreren, kan je al vroeg in de opfok fouten opsporen en bijsturen om zo een optimaal groeitraject te realiseren. Dit levert uiteindelijk hoogproductieve vaarzen die tijdig afkalven!

Ga zelf aan de slag met de Jongveetool met deze link.

Rundveeloket

Meest recent

Meest recent