Startpagina Wetgeving

Waals Plan Bio 2030: 30% biologische oppervlakte tegen 2030

Op initiatief van de minister van Landbouw Willy Borsus heeft de Waalse regering haar plan voor de ontwikkeling van de biologische productie in Wallonië tegen 2030 of "Plan Bio 2030" goedgekeurd. Op die manier geeft Wallonië concreet gestalte aan het engagement om de doelstelling van de Gewestelijke Beleidsverklaring 2019-2024 te verwezenlijken: tegen 2030 moet 30% van de grond biologisch zijn.

Leestijd : 3 min

Wallonië heeft gekozen voor een zeer ambitieuze doelstelling. Terwijl de Europese Green Deal (Europees Groen Pact), via de Farm-to-Fork-strategie, streeft naar 25% biologische landbouwgrond tegen 2030, wil Wallonië verder gaan en 30% bereiken. Ter verduidelijking: in 2020 bedroeg de biologische oppervlakte in Wallonië 12%.

Willy Borsus: "Het nieuwe Plan Bio 2030 zal Wallonië in staat stellen de doelstellingen te bereiken die zowel door Europa als door de Waalse regering zijn vastgesteld. Het verheugt mij dat dit biologisch plan is opgezet en dat het bijdraagt tot een doeltreffend antwoord op verschillende problemen: verbetering van het inkomen en de weerbaarheid van de landbouwers; milieubescherming, behoud van de biodiversiteit, enzoverder."

Evaluatie vorige plan

De strategische krachtlijnen van het nieuwe plan bestaan erin enerzijds het aanbod via productie en verwerking te verhogen en anderzijds de vraag naar Waalse bioproducten via de huishoudens, de catering en de aangrenzende regio's te doen toenemen. Zij trachten ook vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen om de producenten reële afzetmogelijkheden en de consumenten gemakkelijke toegang tot de producten te garanderen.

De opstelling van het plan werd voorafgegaan door een evaluatie van het vorige plan. Wij zijn inderdaad aan het einde gekomen van het 2020-plan, waarvan het structurerende effect is aangetoond en algemeen wordt erkend, ook al zijn bepaalde doelstellingen niet bereikt en zijn er bepaalde moeilijkheden vastgesteld. Het is dus van essentieel belang hiermee rekening te houden en de steun voor dit soort productie voort te zetten en uit te breiden om de marktkansen te benutten, maar ook om de verwerking en het verbruik te intensiveren.

De lessen die uit het vorige plan zijn getrokken, zijn in het nieuwe plan geïntegreerd met het oog op meer efficiëntie om de nieuwe, ambitieuze doelstellingen voor de ontwikkeling van de sector tegen 2030 te bereiken.

Om van 12% in 2020 naar 30% van de bruikbare landbouwoppervlakte te gaan, raamt Wallonië het nodige budget op 30 miljoen euro voor de eerste 5 jaar van het plan.

Plan Bio 2030

Het nieuwe Plan Bio 2030 bestrijkt 10 jaar (van 2021 tot 2030) en bevat acties die zullen worden uitgevoerd om de gestelde doelen te bereiken. Deze acties, 32 in getal, zijn gegroepeerd volgens de volgende 9 hefbomen voor interventie:

Toezicht en planning: ontwikkeling en beheer van een geïntegreerd informatiesysteem - ontwikkeling en bijwerking van ontwikkelingsplannen voor elke sector;

Regelgeving: veeleisende, doeltreffende, duidelijke, samenhangende en eenvormige regelgeving;

Informatie: één webportaal - volledige informatieverstrekking aan het grote publiek en beroepsbeoefenaars;

Steun: omschakelingen stimuleren - de sectoren ontwikkelen;

Financiële steun: steun voor de primaire productie (GLB-steun), maar ook voor de verwerking en distributie (relay halls);

Onderwijs en beroepsopleiding: vakmensen in het voedselsysteem opleiden in biologische landbouw in alle onderwijs- en opleidingssystemen - de opleiders opleiden;

Promotie: de Waalse biologische identiteit versterken - Waalse producten en marktdeelnemers promoten;

Onderzoek: plannen en coördineren van biologisch onderzoek - oproepen tot het indienen van specifieke biologische projecten - vergemakkelijken van de overdracht van biologisch onderzoek naar de gebruikers;

Innovatie: zoeken naar manieren om het biologische systeem in zijn geheel te verbeteren.

Het Plan Bio 2030 is het resultaat van een participatief proces van samenwerking, geleid door de SPW (Waalse overheidsdienst) in samenwerking met de CRAW (het Waals centrum voor agronomisch onderzoek) en de Apaq-W (Het Waals agentschap voor de bevordering van de kwaliteitslandbouw) en uitgevoerd binnen een samenwerkingsplatform dat vertegenwoordigers van de biologische sector in Wallonië bijeenbrengt.

Lees ook in Wetgeving

Wijzigingen met betrekking tot het voorkooprecht van de pachter

Recht Op donderdag 9 februari 2023 werd de volledige tekst van het voorstel van het Vlaams Pachtdecreet bekendgemaakt. In een aantal artikels bespreken we de belangrijkste nieuwigheden, ook al kunnen er nog wijzigingen worden doorgevoerd. Vandaag belichten we de nieuwigheden met betrekking tot het voorkooprecht van de pachter.
Meer artikelen bekijken