Geslaagde onkruidbestrijding dankzij de regen

Probeer tijdig het onkruid in de maïs te bestrijden.
Probeer tijdig het onkruid in de maïs te bestrijden. - Foto: TD

Onkruid bestrijden lukt dit jaar veel beter dan de vorige 3 jaar dankzij de regens. Door het vocht doen vooral de bodemherbiciden volop hun werk. Overvloedige regen zorgde er echter voor dat op lager gelegen plaatsen te veel grondverplaatsing gebeurde. Controleer deze op nieuwe onkruidgroei zoals kamille.

Bieten

De vooropkomstonkruidbehandelingen in bietenvelden met Centium bleken op plaatsen waar er zeer natte omstandigheden ontstonden gewasreactie te geven. Mede door de koude zagen we dit aan de stand van de bieten en vooral van de voederbieten. Deze reactie is tijdelijk en zal volledig uitgroeien.

Granen en vlas

De laatste fungicidebehandelingen en bemestingen zitten erop in de graanteelt. Opvallend is de algemene lange stand van alle graansoorten. Blijkbaar hebben door de koude en droge omstandigheden ten tijde van de toepassing van versterkers/verkorters deze hun werking niet ten volle gedaan. Ook werd soms na afweging van de zeer korte stand begin mei beslist om geen extra verkorting meer toe te passen.

Sommige rassen met laattijdige behandelingen vertonen gele roest. Deze gele roest kwam heel snel in het gewas. Traditioneel komt gele roest van onderuit het gewas en groeit zo mee naar boven toe, maar nu zien we dat deze op de bovenste helft van het gewas zit en onderaan alles gezond staat.

De vlasgroei was de laatste 10 dagen fenomenaal. De Franse spreuk c’est juin qui fait le lin zal dus zeker kloppen dit jaar! Controleer het gewas op witziekte en pas eventueel een groeiremming toe als het gewas dreigt te zwaar en te lang te worden.

Maïs en bonen

Ook maïs kreeg door de warmere omstandigheden van de laatste week opnieuw zijn groene kleur en groeisnelheid. Ook hier gebeurt nu reeds volop de onkruidbestrijding. Vanaf 2-3 blad tot het 7-8 blad kan dit veilig. Probeer dan ook tegen dit stadium de maïs te behandelen.

De uitzaai van bonen startte. Bonenzaden mogen niet langer meer behandeld worden met Pyristar (chloorpyrifos). Vandaag kan de bescherming wel met het granulaat Force 1.5 GR (1,5 % tefluthrin) gebeuren en dit via een uitzonderlijke regeling van 120 dagen van 1 april tot 29 juli.

Deze granulaattoepassing voorkomt schade door aantasting van de maden van verschillende groente vliegenlarven (vooral bonenvliegen).

Vooral (rottende) spinaziestoppels zijn aantrekkelijk voor vliegen. Voorkom dit door de stoppels een paar dagen na de oogst dood te spuiten met glyfosaat. Zo drogen deze op en zijn ze niet langer een voedingsbodem voor vliegenlarven. Inwerken kan ook, maar zelfs dan krijg je nog rotting. Bijkomend krijg je uitdroging van de bodem, zodat essentieel vocht voor kieming van het bonenzaad ontsnapt.

Lieven Van Ceunebroeck

Meest recent

Meest recent