Startpagina Akkerbouw

Onkruidbestrijding in maïs onderzocht

Omwille van het gekende virus kon er vorig jaar geen bezoek doorgaan aan de proefhoeve van de Universiteit Gent en Hogeschool Gent te Bottelare. Dit jaar konden beide instituten met inachtname van de nodige veiligheidsmaatregelen wel een bezoek organiseren.

Leestijd : 3 min

In deze eerste bijdrage over het proefveldbezoek bekijken we de onkruidbestrijding in maïs. Joos Latré gaf ons hier toelichting bij en keek alereerst even terug naar de seizoenstart. “ “De maïs kon in goede omstandigheden gezaaid worden. Toen werd het koud en groeide de maïs niet verder, het onkruid wel. En dat hebben evenzeer de maïsteler als de proefveldmedewerkers geweten.

Er liggen zowel proefobjecten aan waar voor de opkomst van de maïs geprobeerd wordt het onkruid te bestrijden als erna. Vooropkomstbehandelingen kunnen een handige techniek zijn als er veel onkruid of probleemonkruiden verwacht worden.

Vroege na-opkomst blijft referentie

De referentie voor de heer Latré is om het onkruid in de vroege na-opkomst van de maïs te gaan behandelen als deze in het 3-4 bladstadium is. “Dit jaar hebben we daar zeker het belang van gezien. Wat wel moet gezegd worden, eigen aan het seizoen is dat er dit jaar terug nakiemers zijn of plantjes die ontsnapten aan de onkruidbestrijding door de frequente regenval.”

In de proef is ook in de late na-opkomst, het 5-6 bladstadium van de maïs behandeld. Hier zag je een object waar de maïs duidelijk geremd stond door de stevige herbicidencocktail.

Ook de mechanische of chemisch-mechanische onkruidbestrijding in maïs werd beproefd in Bottelare. “Door de koude dit voorjaar bleef de opkomst van maïs lang uit, maar niet van onkruiden; dus konden we heel wat doen in vooropkomst.” Zowel wiedeggen, schoffels, vingerwieders, rijenspuit, … zijn ingezet. De rijenbespuiting zorgt al voor 2/3de middelenbesparing. In combinatie met enkele keren schoffelen en wiedeggen zorgt dat voor bijna een even goed resultaat als een vollevelds bespuiting.

Door de natte veldomstandigheden is het onkruid maar tot het 5-6 bladstadium van de maïs mechanisch aangepakt kunnen worden. Er na was het door de regen te nat om te gaan rijden, nog later stond de maïs te hoog. Dit jaar wordt gezien dat er nog veel muur blijft staan en onkruiden door de vele regen terug herkiemen.

Mechanische technieken leveren hun bijdrage

Nog een vaststelling is dat er zelfs verschil zit op de mechanisatie die wordt gebruikt. Zelfs tussen 2 wiedeggen van een verschillend merk zagen de onderzoekers verschil in werkingsefficiëntie. Een moderner exemplaar waar meerdere instellingen te doen zijn, o.a. op druk en stand van de tanden, leverde beter werk.

De mechanische onkruidbestrijding werd afgemeten met een chemisch behandelde referentie. Wat blijkt, tijdens het proefveldbezoek stond dit volledig chemisch aangepakte object het minste geremd. Onderzoekers stellen zich dan ook de vraag wat de zwaarste milieubelasting geeft? Is dit chemie met kans op drift en afspoeling van middelen naar oppervlaktewater als het tegen zit? Of is dit het dieselverbruik en de bijhorende emissie-uitstoot die gepaard gaat met 5 tot 7 passages voor de mechanische onkruidbestrijding met een resultaat dat nog niet volledig bevredigend is? Verder proefveldonderzoek is dus gepast.

Tim Decoster

Lees ook in Akkerbouw

Zonneboer(in) en klanten investeren samen

Akkerbouw Te midden de ‘Week van de Korte Keten’ lanceerde het Steunpunt Korte Keten de tweede editie van het concept ‘Zonneboeren’. Dit project brengt boer(inn)en en consumenten samen die willen investeren in groene energie en lokaal voedsel.
Meer artikelen bekijken