Startpagina Bieten

9% van de bietenpercelen bereikt de behandelingsdrempel

De bladziekten in de bieten ontwikkelen zich langzaam. Deze week is de behandelingsdrempel voor cercospora in 2 van de 33 percelen bereikt en voor witziekte in één perceel. Roest is in vele percelen aanwezig, maar haalt de behandelingsdrempel niet. Ramularia werd dit jaar nog niet waargenomen in het netwerk.

Leestijd : 2 min

Wij raden u aan om regelmatig uw percelen te inspecteren, om uw waarnemingen te vergelijken met deze van het netwerk en alleen een fungicidebehandeling uit te voeren als de drempel bereikt is. Wij herhalen dat preventieve behandelingen nutteloos zijn in bieten.

De evolutie van de bladziekten kan bekeken worden op een kaart die meerdere keren per week wordt bijgewerkt (website van het KBIVB).

Voor meer details, zie Fungi Memo 2017.

Een presentatie met informatie en foto’s is beschikbaar op de website. Deze kan u helpen bij het uitvoeren van de waarnemingen en bij de herkenning van de bladziekten in de bieten.

Een bijgewerkte tabel van de rasgevoeligheid voor de 4 voornaamste bladziekten (witziekte, cercospora, ramularia en roest) is opgenomen in de Fungi Memo 2017. Deze tabel vormt een aanvulling op de interpretatie van de waarnemingen die aan elk waarnemingsveld zal worden toegekend.

Hieronder staat een overzicht van de behandelingsdrempels volgens de aanwezige ziekten. Indien meerdere ziekten gelijktijdig aanwezig zijn, moeten deze afzonderlijk worden beschouwd en niet worden samengevoegd. Een blad is aangetast wanneer 1 enkele kleine vlek geïdentificeerd wordt met de loep. De waarneming wordt gedaan op minimum 50 bladeren (ideaal 100 bladeren) die twee tot drie weken oud zijn, en niet op oudere of jongere bladeren

Voor Cercospora en Ramularia staat de behandelingsdrempel op 5% aangetaste bladeren, wat neerkomt op 2 à 3 bladeren op de 50 bekeken bladeren (of 5 van de 100). Voor witziekte en roest staat de behandelingsdrempel op 15% aangetaste bladeren, wat neerkomt op 7 à 8 bladeren van de 50 aangetast zijn (of 15 van de 100).

Wanneer de behandelingsdrempel bereikt wordt voor ten minste één van deze ziekten, is het aanbevolen om een erkend fungicide aan een erkende dosis toe te dienen.

KBIVB

Lees ook in Bieten

Betaseed wil meer doen dan alleen zaden leveren

Bieten Net voor het jaareinde van 2023 stond Nele Bonte, technisch adviseur Betaseed, met de vakpers stil bij de actualiteiten in de suikerbietteelt en bij de innovaties die Betaseed het komende jaar te presenteren heeft.
Meer artikelen bekijken