Premie van 40 euro per ha voor het verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte

Landbouwers slaan koolstof op in de bodem.
Landbouwers slaan koolstof op in de bodem. - Foto: LBL

Landbouwers die een verbintenis voor deze maatregel aangaan, kunnen een subsidie krijgen als op hun volledige areaal bouwland, op basis van hun teeltplan, de gemiddelde hoeveelheid Effectieve Organische Koolstof (EOC) die wordt aangebracht, hoger is dan de referentie EOC-waarde van 1.500 kg C per ha per jaar.

De EOC-aanvoer wordt bepaald op basis van het teeltplan, zoals aangegeven in de verzamelaanvraag, waarbij hoofd- en nateelt in rekening worden gebracht. Elke teeltcode heeft een specifieke EOC-waarde, gebaseerd op de cijfers uit de Demeter tool van de Vlaamse Landmaatschappij. Er wordt een premiebedrag van 40 euro per ha toegekend. De middelen komen bij het budget van het departement Landbouw & Visserij.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent