Startpagina Droogte

Sensibiliseren en inspireren voor een duurzaam waterbeheer

Rond waterbeheer, zowel bij een overschot als een tekort, leven heel wat vragen. Daarom stelde de provincie Limburg eerder deze maand haar Agrowaterloket voor. Dit is een portaalsite waar land- en tuinbouwers terecht kunnen met hun vragen rond waterbeheer.

Leestijd : 3 min

Het uitwerken van innovatieve ideeën rond waterbeheer en het zorgen voor kennisopbouw is één. “Maar die expertise moet ook omgezet worden naar schaalbare voordelen. Het Limburgs Agrowaterloket wil hier een brugfunctie vervullen”, legt gedeputeerde Inge Moors uit.

Centraal infopunt

Het loket moet gezien worden als één centraal punt waar landbouwers al deze informatie kunnen terugvinden. Het loket krijgt de vorm van een portaalsite www.agrowaterloketlimburg.be die voor iedereen toegankelijk is. Zo zullen ook gemeenten of andere actoren en zelfs het brede publiek hier vragen kunnen voorleggen over waterbeheer op en rond land- en tuinbouwbedrijven. Het loket heeft als doel om de drempel tot informatie verder te verlagen en de hindernissen in kaart te brengen. De dienst Landbouw en Platteland van de provincie Limburg werkt hiervoor samen met het Innovatie-steunpunt van de Boerenbond.

Beleid bijsturen

Landbouwers zitten vaak met heel wat vragen omtrent haalbaarheid richting zowel technische, vergunningsmatige als economische aspecten. Via de loketfunctie kunnen vragen rechtstreeks gecapteerd worden. Het vormt de basis van de website die hiermee verder kan worden uitgewerkt.

De vragen zullen bovendien helpen om het huidige beleid verder bij te sturen. “Met het loket houden we als het ware de vinger aan de pols en kunnen we samen met én voor de agrarische sector nog beter werken aan duurzaam waterbeheer”, verklaart gedeputeerde Moors.

Droogte Innovatie Fonds

Niettegenstaande de wateroverlast van de voorbije weken, mogen we niet vergeten dat we de laatste jaren stevige droogteperiodes hebben gekend. Als gevolg daarvan werd vorig jaar het Droogte Innovatie Fonds in het leven geroepen om innovatieve ontwikkelingen te stimuleren die de Limburgse land- en tuinbouw helpen in de strijd tegen de droogte. De oprichting van het Agrowaterloket kan hierin gezien worden.

Hieruit is nog een ander project voortgevloeid, genaamd subirrigatie in de groenteteelt. Dit is een project waarbij de Bodemkundige Dienst (BDB), samen met het Proefstation voor de Groenteteelt (PCG) en Coöperatieve Irrigatie Ruilverkaveling Ophoven (Ciro) het potentieel van ondergrondse irrigatietechnieken gaat onderzoeken. Deze nieuwe techniek in België kan voordelen bieden ten opzichte van klassieke irrigatietechnieken. De hogere energiebehoefte en het waterverlies (door overlap en verdamping) van een traditionele waterhaspel (sproeikanon) proberen de onderzoekers te ondervangen door nieuwe irrigatietechnieken.

Ondergrondse irrigatie

Tijdens de persvoorstelling van het Agrowaterloket werd dan ook een bezoek gebracht aan een proefperceel op de grens van Kinrooi en Maaseik, waar onderzoek wordt gedaan naar ondergrondse irrigatie.

Projectcoördinator Pieter Janssens, Bodemkundige dienst van België legt uit dat in dit wortelperceel voor de zaai in het voorjaar druppelslangen in de bodem zijn ingegraven op 40 cm diepte. De slangen zijn in de lengterichting van het perceel geplaatst met een naastliggende afstand van 75 cm. In de slang zit om de 40 cm een afnamepunt dat water aanbrengt. Op de ene kopakker zit een centrale toevoerlijn, waar dus om de 75 cm van wordt afgetakt. Aan de andere zijde zit nog een centrale buis om het systeem te kunnen doorspoelen bij onderhoud.

Een groot voordeel van deze techniek is geen waterverlies. Het water dat de plant niet opneemt, gaat terug naar de diepere waterlagen. Hiernaast is er minder energie nodig om het water door het systeem te pompen.

Op het proefveld wordt alles opgevolgd door BDB, PCG en Ciro.

Tim Decoster

Lees ook in Droogte

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

Akkerbouw De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.
Meer artikelen bekijken