Ondanks inhaalbeweging, blijft aardappelgroei achter

Ondanks inhaalbeweging, blijft aardappelgroei achter.
Ondanks inhaalbeweging, blijft aardappelgroei achter. - Foto: TD

De 8 percelen Amora haalden op 14 juli, na gemiddeld 102 groeidagen, een totale opbrengst (alle sorteringen, incl. uitval) tussen 25 en 42 ton/ha. Dit komt gemiddeld neer op 31 ton/ha. De aangroei per dag lag op een hoog niveau met een gemiddelde van bijna 850 kg/ha/dag. De afrijping is nauwelijks toegenomen en bedraagt amper 7%.

Amora

Dit is het negende jaar dat praktijkpercelen met Amora worden op gevolgd. Het meerjarige gemiddelde na 102 groeidagen ligt op 38 ton/ha. Dit betekent dat we ondanks een inhaalbeweging de afgelopen 10 dagen ruim onder het langjarig gemiddelde blijven. Ook als we kijken op datum, zitten we momenteel 9 ton/ha achter op schema. Qua grofte lopen we dit jaar zeker achter want het meerjarig gemiddeld ligt rond 28 ton/ha of 78 %.

Het onderwatergewicht van de opgevolgde percelen is sinds de vorige staalname gestegen van 319 tot 347 g/5kg. De smaak na koken is gemiddeld net goed te noemen en scoort dus iets beter dan de vorige keer. De lichtgele schijfjes aardappel zagen er na kook allemaal (zeer) goed uit met weinig meligheid (bloemig). Alle partijen haalden al een goede tot zeer goede frietkleur. Verschillende stalen vertoonden wel enkele heterogene frieten. Uitval onder de vorm van groene, rotte of gekloven knollen werd niet gevonden.

Anosta

De 8 percelen Anosta haalden op 14 juli, na gemiddeld 102 groeidagen, een totale opbrengst (alle sorteringen en afval) tussen 26 en 37 ton/ha. Dit komt gemiddeld neer op 31 ton/ha.

Dit is het achtste jaar dat praktijkpercelen met Anosta worden opgevolgd. Het meerjarige gemiddelde na 102 groeidagen ligt op 38 ton/ha. Dit betekent dat we door de koude en droge start ruim onder het langjarig gemiddelde blijven. Ook als we kijken op datum, zitten we momenteel 7 ton/ha achter op schema. Ook qua grofte lopen we dit jaar ruim achter want het meerjarig gemiddeld ligt rond 27 ton/ha of 71 %.

Anosta heeft te kampen met ‘vroegheid’ dit seizoen en dat was ook nog te proeven bij de analyse rond smaak na koken, waar nog geen enkel perceel goed scoorde. Alle partijen haalden wel een goede tot zeer goede frietkleur.

Late rassen

Ook de late rassen zijn achter op schema. Telers zijn bedroefd als ze het knolaantal zien, maar ook in de grofte die de knollen nog maar hadden.

Het gewas heeft - in tegenstelling tot voorgaande droge jaren - in de beginfase zeer veel energie gestoken in de productie van loof. De mineralisatie was dit jaar bijzonder groot. De opneembaarheid was goed (vocht beschikbaar), dus werd er veel geïnvesteerd in de vegetatieve groei van de plant. De start van de generatieve groei (knolzetting) werd daardoor uitgesteld. Deze late knolzetting heeft ertoe geleid dat de knollen van Fontane vorige week vooral in de maat 25-40mm zaten. Sinds deze week lijkt echter een groeispurt ingezet.

Groeischeuren

Er werden in Fontane ook al groeischeuren gemeld. Dit doet denken aan het seizoen 2016 met veel regen in juni, gevolgd door een droogte. Ook toen had Fontane veel groeischeuren. De (vroege) scheuren nu, zullen wellicht nog uitgroeien en uitvlakken.

PCA, Inagro, TD

Meest recent

Meest recent