Startpagina Akkerbouw

Bladschimmelziekten nemen toe in suikerbieten

De vochtige en warme dagen zijn ideaal voor de ontwikkeling van schimmels op de bladeren van suikerbieten, zo meldt het Bieteninstituut (KBIVB). Uit hun waarnemingen deze week blijkt dat de aantasting van cercospora toe neemt.

Leestijd : 1 min

Ook roest wordt herhaaldelijk teruggevonden. Witziekte wordt nauwelijks (slechts twee velden) waargenomen. Deze week werden 114 velden geobserveerd. Hierbij werd de schadedrempel voor cercospora in 29 velden overschreden.

Het Bieteninstituut raadt aan om de aanwezigheid van bladschimmelziekten te controleren door 100 bladeren, verspreid genomen over het perceel, aandachtig te bekijken en een behandeling uit te voeren zodra de spuitdrempel voor één van de ziekten bereikt is. Een blad wordt als aangetast beschouwd als ten minste één vlek op het blad wordt waargenomen.

De behandelingsdrempel voor Cercospora en Ramularia wordt overschreden als er 5 % aangetaste bladeren zijn. Voor witziekte en roest ligt de behandelingsdrempel op 15 % aangetaste bladeren.

KBIVB-TD

Lees ook in Akkerbouw

Sorghum als alternatief voor maïs bij lange droogte

Akkerbouw Sorghum, ook wel bekend als sorgo, wordt momenteel vooral in de Verenigde Staten geteeld, maar wereldwijd groeit het areaal nog elk jaar. Door de droogte en hitte van de voorbije zomer groeit bij ons en in onze buurlanden de interesse in deze droogtetolerante graansoort. Dat bleek op een uiteenzetting over sorghum op de vakbeurs Space in Rennes.
Meer artikelen bekijken