Bladschimmelziekten nemen toe in suikerbieten

Bladschimmelziekten nemen toe in suikerbieten

Ook roest wordt herhaaldelijk teruggevonden. Witziekte wordt nauwelijks (slechts twee velden) waargenomen. Deze week werden 114 velden geobserveerd. Hierbij werd de schadedrempel voor cercospora in 29 velden overschreden.

Het Bieteninstituut raadt aan om de aanwezigheid van bladschimmelziekten te controleren door 100 bladeren, verspreid genomen over het perceel, aandachtig te bekijken en een behandeling uit te voeren zodra de spuitdrempel voor één van de ziekten bereikt is. Een blad wordt als aangetast beschouwd als ten minste één vlek op het blad wordt waargenomen.

De behandelingsdrempel voor Cercospora en Ramularia wordt overschreden als er 5 % aangetaste bladeren zijn. Voor witziekte en roest ligt de behandelingsdrempel op 15 % aangetaste bladeren.

KBIVB-TD

Meest recent

Meest recent