Amfibiepoelen in Zwalmstreek chemisch verontreinigd door landbouw, zegt Natuurpunt

Volgens Natuurpunt verontreinigde de landbouw amfibiepoelen in de Zwalmstreek.
Volgens Natuurpunt verontreinigde de landbouw amfibiepoelen in de Zwalmstreek. - Foto: Pixabay

De stalen voor het onderzoek werden tussen maart en juni 2019 genomen. “We hebben in 26 amfibiepoelen in de Zwalmstreek waterstalen genomen en onderzocht op het voorkomen van 178 agrochemicaliën”, zegt Goessens. “De chemicaliën kunnen in amfibiepoelen terechtkomen door afvloei van besproeide of bemeste velden, lekkage uit de zware metaalindustrie, of door atmosferisch transport en neerslag.”

In de 26 amfibiepoelen werden hoge maximumconcentraties (µg/l) teruggevonden van het herbicide terbuthylazine en het zwaar metaal zink. “Beide werden/worden gebruikt in de landbouw. Zink kan echter ook afkomstig zijn van lekkage van metaalindustrie-sites en geasfalteerde wegen of van metalen daken. Er werden hoge maximumconcentraties teruggevonden van een aantal pesticides (bifentrine, cypermethrine, hexachloorbenzeen) en andere zware metalen (cadmium, koper, kwik)”, aldus Natuurpunt.

De vastgestelde maximumconcentraties bleken hoog genoeg om een toxisch effect uit te oefenen op de watervlo, zegt Goessens. “Watervlopopulaties vormen een essentieel onderdeel van de voedselketen in poelen en kunnen indirect een invloed hebben op amfibiepopulaties. Bovendien hebben ze een impact op het besmettingsrisico voor amfibieën met de huidschimmelziekte chytridiomycose: watervlopopulaties kunnen immers schimmelsporen consumeren en kunnen op die manier de infectiedruk van chytridiomycose verlagen.”

In het onderzoek werden ook lagere concentraties vastgesteld van 72 agrochemicaliën. Het ging onder meer om verscheidene antibiotica en andere zware metalen en pesticiden. Er werden ook lage concentraties teruggevonden van verboden maar persisterende bestrijdingsmiddelen zoals atrazine, simazine en DDE, een afbraakproduct van DDT.

Belga

Meest recent

Meest recent