Regenschade op heel wat aardappelpercelen

Veel neerslag op korte tijd – vaak in combinatie met veel stikstof – heeft de aardappelknollen doen scheuren.
Veel neerslag op korte tijd – vaak in combinatie met veel stikstof – heeft de aardappelknollen doen scheuren. - Foto: PCA

Het weer geeft geen respijt in de bestrijding van aardappelziekte. Een continue bescherming (interval 6 - 7 dagen) blijft noodzakelijk, met de nadruk op middelen die een goede (directe) knolbescherming bieden. Ook alternaria kan profiteren van de vele en lange bladnatperioden, en algemeen gunstig weer voor ontwikkeling van deze schimmelziekte. Op basis daarvan, én rekening houdend met ontwikkeling van het aardappelgewas, wordt een behandeling vanaf deze week geadviseerd.

Explosieve groei

Groeischeuren zijn het gevolg van een explosieve groei. Veel neerslag op korte tijd – vaak in combinatie met veel stikstof – heeft de knollen doen scheuren. De verschillen tussen rassen (Bintje, Solist, Fontane) en percelen zijn groot. Ook in 2016 werden – na een natte junimaand – zeer veel groeischeuren gezien. Toen zijn de scheuren redelijk vlak uitgegroeid omdat er nog genoeg groeidagen volgden.

Holheid

Ook holheid lijkt steeds meer voor te komen (bijvoorbeeld in Alegria). Ook hier zit het natte weer en de snelle groei voor iets tussen. Als gevolg van het lage knolaantal per struik, komt er per knol relatief meer vocht en stikstof beschikbaar, wat leidt tot té snelle groei. Het drogestofgehalte in de knol is vaak nog zeer laag (glazig merg). De celspanning is zodanig hoog dat de weefsels elkaar lossen in het centrum van de knol. Bij verdere groei wordt dit een holte. Doorgaans is het onderwatergewicht van de partij nog niet hoog genoeg om te rooien of te loofdoden. Het aandeel holle knollen kan dus verder toenemen. Vooral rassen met een laag knolaantal zijn gevoelig. Vandaar de noodzaak van een voldoende nauwe plantafstand.

Hergroei en bloei

Hier en daar beginnen partijen Fontane weer te bloeien. Bloei duidt op nieuwe bladgroei én nieuwe knolgroei. Deze hergroei is gerelateerd aan stress en doet zich des te meer voor naarmate er meer stikstof beschikbaar is. Mogelijk zal er op sommige percelen een tweede knolzetting optreden. Deze knolletjes (stolonen rechtstreeks aan de stengel) zullen hoogstwaarschijnlijk niet meer kunnen uitgroeien. Een behandeling met maleïnehydrazide kan deze hergroei stil leggen.

PCA

Meest recent

Meest recent