Startpagina Akkerbouw

Belgapomnotering vroege aardappelen blijft verder dalen

Op 3 september bedraagt de Belgapomprijs voor vroege aardappelen en Fontane 120 euro/ton (zonder btw) of 127,20 euro/ton (met btw). De marktstemming is voor beide rassen rustig, wat betekent dat het aanbod groter dan of gelijk is aan de vraag. Zonder btw is de notering voor vroege aardappelen een daling van 5 euro/ton ten opzichte van vorige week. Voor Fontane start het nieuwe seizoen.

Leestijd : 2 min

De Belgapomprijs voor vroege aardappelen is de meest gehanteerde prijs waargenomen op de vorige werkdag voor machinegerooide aardappelen van vroege rassen voor verwerking tot diepgevroren aardappelproducten, veldgewas 35 mm+, frietgeschikt, af producent, los op wagen, voor onmiddellijke levering/ophaling.

De Belgapomprijs Fontane is de meest gehanteerde prijs, waargenomen op de vorige werkdag voor de variëteit Fontane, voor verwerking tot diepgevroren aardappelproducten , veldgewas 35 mm+, frietgeschikt, af producent, los op wagen, voor onmiddellijke levering/ophaling.

De Belgapomprijs wordt vastgesteld door een commissie met 5 vertegenwoordigers uit de sectie verwerking en 5 vertegenwoordigers uit de sectie handel van Belgapom.

Nieuwe bewaaraardappelseizoen

Vanaf het nieuwe bewaaraardappelseizoen noteert de prijzencommissie van Belgapom enkel nog de meest gehanteerde prijs voor de handel in aardappelen van de variëteit Fontane.

CEO Christophe Vermeulen: “De aardappelwereld is voortdurend in beweging. Vorig seizoen werd op meer dan de helft van het Belgisch aardappelareaal Fontane verbouwd. Fontane wordt verreweg het meest verhandeld op onze markt. Daarom besliste het Bestuursorgaan van Belgapom unaniem dat we vanaf dit seizoen enkel nog officieel Fontane gaan noteren.”

De Belgapomnotering wordt vanaf nu dus gedefinieerd als de meest gehanteerde prijs, waargenomen op de vorige werkdag voor de variëteit Fontane, voor verwerking tot diepgevroren aardappelproducten veldgewas 35 mm+, frietgeschikt, af producent, los op wagen, voor onmiddellijke levering/ophaling.

“Fontane is weliswaar dominant maar uiteraard niet de enige verbouwde en verhandelde variëteit in de Belgische aardappelsector. Van andere relevante variëteiten zoals Bintje en Challenger wordt een ‘waarneming’ en een ‘marktstemming’ in de wekelijkse publicatie meegegeven. De meest gehanteerde prijzen voor deze aardappelen zullen echter niet meer officieel worden genoteerd,” aldus Vermeulen.

De notering en waarnemingen worden elke vrijdagochtend door Belgapom op haar website (https://www.belgapom.be) gepubliceerd. Daarnaast omvat de communicatie ook een grafische voorstelling van de evolutie van de notering gedurende de loop van het seizoen bevatten. Gezien de voorbije jaren het aandeel van contractuele aankopen in de Belgische aardappelmarkt sterk is toegenomen zal eveneens een grafiek met de gemiddelde contractprijs voor Fontane worden weergegeven.

Het is het Bestuursorgaan van Belgapom dat – op advies van de prijzencommissie – jaarlijks bepaalt voor welke variëteit de prijs officieel wordt genoteerd en voor welke variëteiten een waarneming met marktstemming zal worden bepaald en gepubliceerd.

Belgapom-TD

Lees ook in Akkerbouw

Volg vanaf het verschijnen van de aar de bladluizen goed op

Granen Ontwikkelingsstadium wintertarwe: Ongeveer 46% van de tarwe bij de waarnemingspercelen bevindt zich in het stadium “aarzwelling net zichtbaar tot vlagbladschede opent zich”. Bij 45% van de percelen is de aar deels zichtbaar tot volledig verschenen. Een minderheid van de tarwe heeft het stadium “aarzwelling net zichtbaar” nog niet bereikt.
Meer artikelen bekijken