Europese Farm-to-Forkstrategie mag niet onhoudbaar zijn voor agrovoedingssector

De vrees bij organisaties uit de agrovoedingssector leeft dat de Europese Farm-to-Forkstrategie zal leiden tot een aanzienlijke daling van de productie en tot aanzienlijke extra kosten voor de producenten.
De vrees bij organisaties uit de agrovoedingssector leeft dat de Europese Farm-to-Forkstrategie zal leiden tot een aanzienlijke daling van de productie en tot aanzienlijke extra kosten voor de producenten. - Foto: Pixabay

Enkele commissies in het Europees parlement stemmen vandaag over hun ontwerpverslag met hun officiële reactie op de Farm-to-Forkstrategie. “Terwijl de eerste studies over de impact van de door de Commissie in 2020 gelanceerde strategie uiterst zorgwekkende trends laten zien, zijn de Europarlementariërs van plan om op te roepen tot verschillende aanvullende doelstellingen en streefcijfers voor de strategie van de Commissie die simpelweg onhoudbaar zouden zijn voor de landbouwgemeenschap in de EU”, wordt gesteld.

Aanzienlijke daling van productie en extra kosten

Volgens de initiatiefnemers - onder meer de Europese vereniging van landbouwers Copa-Cogeca, zal de strategie ‘van boer tot bord’ in haar huidige vorm leiden tot een aanzienlijke daling van de productie en tot aanzienlijke extra kosten voor de producenten. “Zelfs als deze strategie tot een vermindering van de landbouwemissies in de EU zou kunnen leiden, zou een groot deel van die vermindering het gevolg zijn van de verplaatsing van onze productie naar derde landen.”

“Zonder verder beraad of overleg en ondanks deze vernietigende vaststelling maakt het Europees Parlement zich niettemin op om deze week te stemmen over aanvullende voorstellen die los staan van de realiteit in de agrovoedingssector, waardoor de strategie voor alle ondertekenaars van deze verklaring nog schadelijker zou kunnen worden voor het voortbestaan van de hele sector.”

Toekomst van de Europese landbouwgebieden veilig stellen

“Wij constateren echter dat een aantal leden van het Europees Parlement zich, zij het laat, steeds meer bewust wordt van de noodzaak om onze voedselsoevereiniteit, ons leiderschap op landbouwgebied en de toekomst van onze plattelandsgebieden veilig te stellen. Wij vragen hen nu hun woorden in daden om te zetten en wij roepen de leden van de commissies ENVI en AGRI op om duidelijk tegen het schadelijkste compromis te stemmen”, aldus de initiatiefnemers.

LV

Meest recent

Meest recent