CBgroep installeert ook rund- en pluimverluchters

Actueel

Enkele maanden geleden installeerde de CBgroep een eerste Rundverluchter of een luchtwasinstallatie op een rundveestal. “Onze bekende kwaliteitsvolle technieken zuiveren zo niet alleen al 10-tal jaren de ammoniakuitstoot van vele varkens, maar ook van rundvee”, zegt Stijn Crombez van CBgroep. Het bedrijf installeert ook verluchters op pluimveestallen.

Bart Nemegheer, zaakvoerder van De Aardappelhoeve, bij de nieuwe droog- en bewaarloods voor aardappelen, uien en sjalotten in aanbouw.

Aardappelen en uien blijven veel langer droog en beter bewaard door energiepositief systeem Engie

Actueel

In Nederland en Duitsland levert het nieuwe energiepositieve droog- en bewaarproces van Engie al mooie resultaten op. De primeur voor ons land heeft De Aardappelhoeve in het West-Vlaamse Tielt. Dat energiepositieve systeem wordt geïmplementeerd in een nieuwe loods die onderdak zal bieden aan 4.000 ton aardappelen en 4.000 ton uien en sjalotten.

Fabrice Peutat in de gloednieuwe stal. Sinds 5 jaar is hij één van de 550 coöperanten van Fairebel, een merk dat aan de producenten  toebehoort. Elk jaar organiseert hij promotiedagen voor zijn producten.

Fabrice Peutat bouwde een nieuwe melkveestal voor de omschakeling naar bio

Gebouwen

Fabrice Peutat, melkveehouder in Hombourg, staat voor een grote verandering. De omschakeling naar biologische landbouw heeft hem ertoe aangezet om een vrijloopstal te bouwen met een mestrobot en een melklokaal. Deze herfst verhuist de veestapel van de stal met roostervloer naar de nieuwe stal. De veehouder legt uit wat tot deze radicale verandering heeft geleid.

Bram tekende zelf zijn serrestal uit.

In een serrestal krijg je het gevoel dat je buiten staat

Gebouwen

Bram Maes (37) plaatste bijna 2 jaar geleden een gloednieuwe serrestal voor 180 koeien op zijn bedrijf in Bellem-Aalter. De belangrijkste redenen daarvoor waren licht en lucht. De nieuwe diepstrooiselboxen worden gevuld door een instrooirobot met dikke fractie.

Stijn Crombez (CBgroep):  Innovatie in de veehouderij? We doen dat al vele jaren.

Stijn Crombez (CBgroep): ‘Jonge veehouders moeten alle kansen krijgen’

Actueel

Of er geen vloek op luchtwassers rust? “In tegenstelling tot andere systemen werken onze luchtwassers perfect en doen ze wat ze moeten doen.” Stijn Crombez van de CBgroep noemt zichzelf ‘expert emissies in de veehouderij’ en begrijpt vaak de commotie niet. “Meer inzetten op innovatie? We doen al jaren niet anders en bewijzen dat het wel degelijk werkt.”

Condensdroogtechnologie: minder chemische kiemremmers en geen gas nodig

Actueel

Bart Nemegheer en producent Engie zien heel wat voordelen in het gebruik van deze nieuwe techniek voor het drogen en bewaren van onder meer aardappelen, uien en sjalotten. “Het energiepositieve droog- en bewaarproces zorgt voor een duurzamere voedselproductie.” We zetten hieronder een aantal voordelen op een rijtje.

Annelies Van Hessche:  Het familiaal karakter van ons bedrijf is een sterk fundament.

Van Hessche Beton: ‘Familiale karakter en innovatieve kracht zijn onze sterktes’

Gebouwen

In een halve eeuw heeft betonbedrijf Van Hessche, specialist in onder meer roosters voor varkens- en rundveestallen, een heel mooi zakelijk parcours afgelegd. Door de overname van Beton Dobbelaere worden de ambities extra in de verf gezet. Het bedrijf wil verder groeien, gestoeld op familiale ondernemerszin en gekoppeld aan West-Vlaams doorzettingsvermogen.

De wetgeving bepaalt de contouren waarbinnen men kan bouwen. Maar sowieso kiest de veehouder best een systeem dat bij hem én zijn management past.

Ammoniakemissiereductie bepaalt systeemkeuze

Gebouwen

Bouwen en verbouwen doe je niet zomaar, en al zeker niet in de land- en tuinbouwsector. Wanneer veehouders een nieuwe stal plannen, kunnen ze zich maar best goed voorbereiden. De recente brochures over ammoniakemissiereductie van het departement Landbouw en Visserij kunnen daar zeker bij helpen.

Bij het uitdenken van de hooischuur startte Aleid van het concept van een  aardappelloods.

Een CO2-neutrale hooischuur voor perfect gedroogd hooi

Gebouwen

De hooischuur van aardappelboer en melkveehouder Aleid Blitterswijk is momenteel de enige CO2-neutrale hooischuur in heel Europa, misschien zelfs wereldwijd. Daar is hij best trots op. “Het past perfect in ons concept van Uut Hooi: door onze koeien veel gras en goed hooi te voeren, geven ze de beste melk en ook lekkere kazen.” Om het gras correct te drogen, bedacht hij samen met DL Bouw en het regionaal kennisnetwerk in Utrecht een nieuw concept hooischuur.

Voordeel van de Lego-achtige stapelblokken is dat je een gebouw in geen tijd kunt op- of afbreken.

Masterbloc is meer dan een blokkendoos

Gebouwen

Van een lokale producent in Maasmechelen tot een vooraanstaand leverancier van bouwproducten in Europa: Masterbloc is in 20 jaar een belangrijke referentie in de productie van veelzijdige en flexibele betonblokken. Die bieden eindeloos veel mogelijkheden. “We lanceren op deze verjaardag een nieuw totaalconcept: de stralings- en/of brandwerende bunkers.”

De familie Snels, met Marleen en Paul links, Tom in het midden, Ben rechts en Isabelle vooraan, in de nieuwe stal.

Droogstaande koeien vergden een eigen plek

Gebouwen

Wanneer je een nieuwe stal bouwt moet je heel wat keuzes maken. De familie Snels uit Hoogstraten wist goed wat hun wensen en vereisten waren bij de bouw van hun nieuwe stal. Er moest namelijk veel aandacht gaan naar een optimaal klimaat én naar dierenwelzijn. Wij gingen kijken.

Het Altez van Johan Colpaert zet nu minder projecten neer dan pakweg 10 jaar geleden, maar waar vroeger een project van 1 miljoen Belgische frank groot was, is dat nu eerder 1 miljoen euro...

Bouwen? Het administratieve luik maakt al vlug 5 tot 10% uit van de totale kost

Economie

Dit jaar viert Johan Colpaert zijn 40-jarig jubileum in de agrarische bouw. Hij zag de sector en niet in de laatste plaats de veehouderij hand in hand met de bouw grote stappen vooruit zetten. Nu verkeert de veehouderij vaak in troebele wateren en lopen investeringen terug. Voor zowel de rendabiliteit als vooruitgang op het gebied van dierenwelzijn en milieu is dat volgens de West-Vlaamse rasondernemer slecht nieuws.

Jan en Josse Peeters in hun bewaarloods met bovenaan twee van de vier  mechanische koelelementen.

Bewaarloods: praktisch, energie-efficiënt en intelligent gemaakt

Akkerbouw

Voor de bewaring van hun chipsaardappelen maken de gebroeders Josse en Jan Peeters uit het Vlaams-Brabantse Huldenberg sinds 2000 gebruik van een professionele bewaarloods. De laatste jaren werd verder geïnvesteerd in de bewaarinfrastructuur: zonnepanelen, nieuwe ventilatoren en bewaarcomputer, mechanische koeling, een weerstation en een afdak om in- en uit te schuren. De loods is op zijn minst gezegd met de tijd mee, maar is vooral intelligenter en energie-efficiënt geworden en praktisch.

Begin november werd gestart met de grondwerken, eind maart gingen de eerste kippen erin.

Op bezoek bij de kip van morgen

Actueel

Dit schooljaar trokken de leerlingen van het 5de en 6de TSO Landbouw optie dier, van het VABI Roeselare naar Deinze, het hart van de Vlaamse braadkuikensector. Ze bezochten er een bouwwerf, waar op het ogenblik van het bezoek vier nieuwe braadkuikenstallen verrezen. Deze stallen worden gebouwd door VL-trac, in opdracht van Jan Lisabeth, eigenaar van Lisabeth nv.

Tot 1 januari 2018 kunnen gemeenten onder de huidige wetgeving blijven werken via het loket voor digitale bouwaanvragen.

Overgangsregeling Omgevingsvergunning verlengd

Actueel

Het nieuwe loket voor omgevingsvergunningen (OMV) werkt nog niet naar behoren.

Luchtfoto van het bedrijf Fevery-Huyghe in Mannekensvere, met helemaal achteraan de nieuwe pluimveestal.

Braadkippen naast varkens en akkerbouw om risico te spreiden

kleinvee

Sedert 1990 is het bedrijf van Jan en Martine Fevery-Huyghe in Mannekensvere een gesloten varkensbedrijf met akkerbouw. Nu zoon Pieter in het bedrijf is gekomen werd de stap gezet naar een bijkomende tak op het bedrijf, nl. braadkippenhouderij.

Frontaanzicht; twee zadeldaken  met kiel.

Melken tegen 300 per uur

Melkvee

De familie Van Overbeek uit het Flevolandse Zeewolde (NL) heeft een van de meest moderne ligboxenstallen van de Benelux gebouwd. Over vrijwel elk stal- of apparatuuronderdeel is wel nagedacht, waardoor een zeer goed werkbare stal ontstaan is. De diepstrooiselboxen voor het melkvee worden gevuld met de droge fractie van de mest.

Sinds 23 februari is de omgevingsvergunning van kracht. Door aanhoudende softwareproblemen is de omgevingsvergunning voorlopig enkel van kracht voor de aanvragen die via de provincie moeten passeren.

Hoe verloopt het bouwproces?

Actueel

Bouwen anno 2017 is geen sinecure. De opstart van een bouwproces moet je heel zorgvuldig aanpakken. De diverse stappen van een goed uitgewerkt bouwdossier worden hieronder kort omschreven.

Het bouwen van een nieuwe constructie kan lang duren. Daarbij moeten normen nageleefd worden inzake preventie tegen brand.

Denk aan brandveiligheid nog vóór het gebouw er staat

Gebouwen

Om veiligheidsredenen moeten er bij het optrekken van een nieuw gebouw of een bijgebouw van een bestaand gebouw basisnormen nageleefd worden inzake preventie tegen brand. Deze normen kunnen abstract lijken voor een landbouwer die niet vertrouwd is met dit soort informatie. Lisa Legros, kapitein in de preventiedienst van de hulpverleningszone van Picardisch Wallonië, geeft ons hier meer uitleg over.

Tot hiertoe is Jean-Paul De Wulf tevreden met  de keuzes die gemaakt werden om zijn gebouw te zetten.

Infrastructuur uitgewerkt op basis van uitgebreide ervaring

Actueel

De familie Dubois-De Wulf is actief in de aardappelsector sinds vele jaren en heeft een tweetal jaar geleden een loods gebouwd voor de opslag en de bewaring van aardappelen voor de versmarkt. Jean-Paul De Wulf stelt ons zijn nieuwe infrastructuur voor en geeft uitgebreid uitleg over zijn keuzes.