Startpagina Akkerbouw

Belgapomprijs onveranderd op 110 euro/ton

Op 17 september bedraagt de Belgapomprijs voor vroege aardappelen 110 euro/ton (zonder btw) of 116,60 euro/ton (met btw). De marktstemming is flauw, wat betekent dat het aanbod groter is dan de vraag. De prijszetting is hetzelfde als vorige week.

Leestijd : 2 min

Voor het ras Fontane noteerde Belgapom een prijs van 120 euro/ton (zonder btw) of 127,20 euro/ton (met btw). De marktstemming voor Fontane is rustig met een aanbod dat groter is of gelijk aan de vraag. Ook hier zitten we op hetzelfde prijsniveau als vorige week.

Vroege aardappelen

De Belgapomprijs voor vroege aardappelen is de meest gehanteerde prijs waargenomen op de vorige werkdag voor machinegerooide aardappelen van vroege rassen voor verwerking tot diepgevroren aardappelproducten, veldgewas 35 mm+, frietgeschikt, af producent, los op wagen, voor onmiddellijke levering/ophaling.

Fontane

De Belgapomprijs Fontane is de meest gehanteerde prijs, waargenomen op de vorige werkdag voor de variëteit Fontane, voor verwerking tot diepgevroren aardappelproducten , veldgewas 35 mm+, frietgeschikt, af producent, los op wagen, voor onmiddellijke levering/ophaling.

De Belgapomprijs wordt vastgesteld door een commissie met 5 vertegenwoordigers uit de sectie verwerking en 5 vertegenwoordigers uit de sectie handel van Belgapom.

Nieuwe bewaaraardappelseizoen

Vanaf het nieuwe bewaaraardappelseizoen noteert de prijzencommissie van Belgapom enkel nog de meest gehanteerde prijs voor de handel in aardappelen van de variëteit Fontane.

CEO Christophe Vermeulen: “De aardappelwereld is voortdurend in beweging. Vorig seizoen werd op meer dan de helft van het Belgisch aardappelareaal Fontane verbouwd. Fontane wordt verreweg het meest verhandeld op onze markt. Daarom besliste het Bestuursorgaan van Belgapom unaniem dat we vanaf dit seizoen enkel nog officieel Fontane gaan noteren.”

De Belgapomnotering wordt vanaf nu dus gedefinieerd als de meest gehanteerde prijs, waargenomen op de vorige werkdag voor de variëteit Fontane, voor verwerking tot diepgevroren aardappelproducten veldgewas 35 mm+, frietgeschikt, af producent, los op wagen, voor onmiddellijke levering/ophaling.

“Fontane is weliswaar dominant maar uiteraard niet de enige verbouwde en verhandelde variëteit in de Belgische aardappelsector. Van andere relevante variëteiten zoals Bintje en Challenger wordt een ‘waarneming’ en een ‘marktstemming’ in de wekelijkse publicatie meegegeven. De meest gehanteerde prijzen voor deze aardappelen zullen echter niet meer officieel worden genoteerd,” aldus Vermeulen.

De notering en waarnemingen worden elke vrijdagochtend door Belgapom op haar website (https://www.belgapom.be) gepubliceerd. Daarnaast omvat de communicatie ook een grafische voorstelling van de evolutie van de notering gedurende de loop van het seizoen bevatten. Gezien de voorbije jaren het aandeel van contractuele aankopen in de Belgische aardappelmarkt sterk is toegenomen zal eveneens een grafiek met de gemiddelde contractprijs voor Fontane worden weergegeven.

Het is het Bestuursorgaan van Belgapom dat – op advies van de prijzencommissie – jaarlijks bepaalt voor welke variëteit de prijs officieel wordt genoteerd en voor welke variëteiten een waarneming met marktstemming zal worden bepaald en gepubliceerd.

Belgapom-TD

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken