Dag van de Landbouw legt focus op sterk ondernemerschap

Op het bedrijf van familie Dewit, telers van tafeldruiven, vond de opening van de ‘Dag van de Landbouw’ plaats.
Op het bedrijf van familie Dewit, telers van tafeldruiven, vond de opening van de ‘Dag van de Landbouw’ plaats. - Foto: TD

Minister van Landbouw Hilde Crevits en Radio-2 presentatrice Siska Schoeters gaven in aanwezigheid van Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker het startschot op het bedrijf van familie Dewit in Overijse, zij zijn gespecialiseerd in de teelt van de tafeldruif.

Crevits en Schoeters gingen in de druivenserres een kleine wedstrijd aan waarbij ze om ter snelst een tros tafeldruiven moesten oogsten en verpakken. De challenge werd nipt gewonnen door Siska Schoeters die net iets meer aandacht besteedde aan de verpakking en presentatie. De jurering werd gedaan door ervaren teler Filip Dewit. Hij wist vooral de extra oorsprongslabels die Siska had aangebracht sterk te waarderen.

6 ‘F’-en

Boerenbondvoorzitter De Becker was duidelijk verheugd dat er terug een fysieke versie van de ‘Dag van de Landbouw’ kon doorgaan. In haar openingstoespraak verwees ze naar de vijftigtal bedrijven, verspreid over Vlaanderen dat aan dit initiatief mee werkt. Ze wijst er op dat het zeer diverse bedrijven zijn, onmiddellijk de weerspiegeling van de grote rijkdom en de diversiteit die de sector kent.

Zo ziet de burger tijdens deze dag dat landbouw meer is dan enkel voedselproductie. De Becker wijst naar de 6 taken van de landbouw of de 6 ‘F’-en, te weten: food, feed, fuel, fiber, flower en fun. De meest gekende bij de bevolking is de productie van voedsel voor mens en dier. Hiernaast is er nog de productie van biobrandstoffen (fuel) en de groene chemie voor de textiel en bouwsector (fiber). Met ‘flower’ wordt niet enkel op de sierteelt gedoeld, maar ook op het natuurbeheer dat onze sector doet en de inzet voor het behoud en bevorderen van de diversiteit. Met ‘flower’ en ‘fun’ worden recreatieve functies vervuld door de land- en tuinbouw die zo instaat voor het behoud en onderhoud van de open ruimte.

Sterk Ondernemerschap

“De diversiteit en de rijkdom die de land- en tuinbouw vandaag biedt, hebben we te danken aan het sterk ondernemerschap van de bedrijfsleiders”, verklaarde Sonja De Becker. Hiermee belandde ze bij het thema van de 39ste editie van de Dag van de Landbouw. “Onze boeren spelen constant in op veranderende verwachtingen en trends uit de samenleving. Dat is een verhaal van heel wat uitdagingen, maar ook van kansen.”

Vandaag zien we dat bedrijven zich specialiseren of diversifiëren. “Dat lijken tegengestelde tendensen, ze sluiten elkaar niet uit, maar versterken net”, aldus De Becker. Ze wees ook op de snelheid van verandering. Dit staat haaks op de eigenheid van de sector. Maar dankzij ijzersterk ondernemerschap, weten de land- en tuinbouwers de uitdagingen om te zetten in opportuniteiten.

Zo gebeurde het ook op het gastbedrijf van de familie Dewit in het Vlaams-Brabantse Overijse, waar de opening van de ‘Dag van de Landbouw’ en persontmoeting plaats had.

De Becker wees er op dat de druiventeelt bijdraagt aan het karakter van de streek. “Dit moet behouden blijven!” Hierom richtte de landbouworganisatie mee de cursus ‘tafeldruif zoekt teler’ in. Zodat de kennis en het vakmanschap om tafeldruiven te telen kan doorgegeven worden aan een toekomstige generatie.

Gemengde gevoelens

Vlaams minister van Landbouw, Hilde Crevits, gaf tijdens de officiële opening aan met gemengde gevoelens te zitten. Enerzijds is ze dankbaar dat Boerenbond en Landelijke Gilden de land- en tuinbouwers vieren. Op de vraag of dit nodig is, antwoordt ze volmondig: absoluut. “Meer dan ooit moeten we ervoor blijven zorgen dat land- en tuinbouwers de deuren van hun bedrijf open gooien en het publiek kennis kan maken met een stiel die zo, zo nodig is.”

Anderzijds zit minister Crevits met een gemengd gevoel omdat ze bezorgd is. Ze heeft het gevoel dat het respect voor de boer op een dieptepunt zit. “Dit zou niet mogen. Door corona zijn de mensen de lokale boer gaan (her)ontdekken”. Crevits geeft aan diep bedroefd te zijn als ze de prijzenslag ziet die voor land- en tuinbouwproducten in de warenhuizen aan de slag is. “Het is alsof het goedkoopste, het beste is. Er moet terug respect komen voor wat de boer doet! Producent en consument zit te ver uit elkaar. De burger wil dat alles duurzaam en milieuvriendelijk geproduceerd wordt. Wel de boer doet dit en is misschien wel de grootste innovator. Maar in de winkel zoekt de consument het goedkoopste. Dit kan zo niet langer!”.

Helemaal hekelde de minister een recente reclameslogan van een supermarktketen die luidt dat duurzaamheid niet duur moet zijn. Ze bemerkte dat het niet kan om mensen steeds meer eisen op te leggen zonder dat je bereidt ben om er iets voor te betalen.

De inzet van de ‘Dag van de Landbouw’ is voor minister Crevits om te mensen apetrots te maken op wat onze land- en tuinbouwers produceren. Ze roept dan ook iedereen op om er samen voor te zorgen dat boeren de omslag kunnen maken naar meer milieuvriendelijkheid en duurzaamheid. “We willen onze boeren niet verliezen én niet afhankelijk worden van het buitenland voor eten en drinken. De hele keten moet bereid zijn om een eerlijke/faire prijs te betalen”, klinkt het nog.

Tim Decoster

Meest recent

Meest recent