Startpagina Vleesvee

Tijd om je deelnameverklaring zoogkoeien en vleeskalveren in te dienen!

Van 30 september tot en met 15 december 2021 kunnen landbouwers een deelnameverklaring voor de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren indienen op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Voor de overdracht van premierechten voor zoogkoeien en de aanvraag van premierechten voor zoogkoeien uit de reserve is 30 november 2021 de laatste dag.

Leestijd : 3 min

Premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij

Om deel te nemen aan de regeling voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij in 2022, moet de landbouwer ten laatste op 15 december 2021 via het e-loketzijn deelnameverklaring indienen.

Indien de landbouwer dit niet tijdig doet, heeft hij nog 25 kalenderdagen de tijd, dus tot en met 9 januari 2022, om zijn deelname te bevestigen. Het premiebedrag zal echter wel dalen met 1% per werkdag dat hij te laat is. Aanvragen die na 9 januari 2022 worden ingediend, geven dus geen recht op de premie.

Indien er tussen 16 december 2021 en 31 januari 2022 nog een bedrijfsovername wordt doorgevoerd die ten laatste op 1 januari 2022 ingaat, mag de overlater niet vergeten de deelnameverklaring in te dienen uiterlijk op 15 december 2021. Indien de overlater nalaat om tijdig een deelnameverklaring in te dienen, dan zal de overnemer ook geen deelnameverklaring meer kunnen indienen.

Enkel actieve landbouwers die op 1 januari 2022 twintig of meer premierechten hebben, kunnen hun deelname voor 2022 bevestigen.

Overdracht van premierechten voor zoogkoeien

Van 30 september 2021 tot en met 30 november 2021 kunnen premierechten voor zoogkoeien overgedragen worden. Het is de overlater die tijdig een aanvraag voor overdracht van premierechten voor zoogkoeien moet indienen op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij ( www.landbouwvlaanderen.be ).

Bij een volledige bedrijfsovername kunnen de premierechten gedurende het hele kalenderjaar overgedragen worden, maar beide partijen moeten zich ervan bewust zijn dat de premierechten pas op 1 januari van het volgende kalenderjaar op naam van de overnemer komen te staan. De overlater zal de premiebetaling voor het lopende kalenderjaar ontvangen, maar het is de overnemer die aan de premievoorwaarden moet voldoen vanaf het moment van de bedrijfsovername.

Overdrachten van premierechten bij een volledige bedrijfsovername worden dus geregeld via het formulier “Melding van een volledige bedrijfsovername” of via het e-loket (van 30 september 2021 tot en met 30 november 2021).

Premierechten voor zoogkoeien uit de reserve

Van 30 september tot en met 30 november 2021 kunnen landbouwers een aanvraag voor premierechten voor zoogkoeien uit de reserve indienen via het e-loket Landbouw en Visserij ( www.landbouwvlaanderen.be ).

Als jonge starter heeft de landbouwer twee jaar de tijd om de 15 premierechten eenmalig aan te vragen.

De voorwaarden voor het overdragen van rechten, het aanvragen van rechten uit de reserve en het verkrijgen van de premie staan vermeld op de website www.vlaanderen.be/landbouw/zoogkoeienpremie .

Nieuwe GLB

De premie voor behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij in zijn huidige vorm stopt normaal eind 2022. Het Vlaamse Regeerakkoord voorziet in de uitwerking van een duurzaam alternatief. Wij hebben tot op heden nog geen concrete informatie over het verdere verloop van de subsidieregeling in het nieuwe GLB, dat start in 2023.

Premie voor de productie van vleeskalveren

Vanaf 30 september 2021 tot en met 15 december 2021 kunnen landbouwers hun deelname voor 2022 bevestigen via het e-loket bij ‘Deelname premie voor het produceren van vleeskalveren 2022’ (www.landbouwvlaanderen.be). Deze deelname is noodzakelijk om voor de campagne 2022 de premie te kunnen ontvangen.

Indien de landbouwer zijn deelname niet tijdig doet, heeft hij nog 25 kalenderdagen de tijd, dus tot en met 9 januari 2022, om zijn deelname te bevestigen. Het premiebedrag daalt echter met 1% per werkdag dat hij te laat is. Aanvragen die na 9 januari 2022 worden ingediend, geven dus geen recht op de premie.

Elke actieve landbouwer die op 1 januari 2022 over een door het FAVV erkende vleeskalverhouderij beschikt, kan instappen in de premieregeling.

Bij een volledige bedrijfsovername gedurende de campagne moet de overnemer van het bedrijf nog een deelnameverklaring indienen op het e-loket om in aanmerking te komen voor de premie van die campagne.

De voorwaarden voor het verkrijgen van de premie staan vermeld op de website www.vlaanderen.be/landbouw/kalverpremie.

Departement Landbouw en Visserij

Lees ook in Vleesvee

Meer artikelen bekijken