Ongewijzigde Belgapomnotering voor bewaarrassen

De Belgapomprijs wijzigde deze week niet.
De Belgapomprijs wijzigde deze week niet. - Foto: TD

Met btw bedraagt de Belgapomprijs 127,20 euro/ton. De marktstemming voor Fontane en Challenger is stabiel met een aanbod dat gelijk is aan de vraag, evenwicht.

Voor Bintje wordt een prijshoudende markttendens genoteerd met een aanbod dan kleiner dan of gelijk aan de vraag is.

Fontane

De Belgapomprijs Fontane is de meest gehanteerde prijs, waargenomen op de vorige werkdag voor de variëteit Fontane, voor verwerking tot diepgevroren aardappelproducten , veldgewas 35 mm+, frietgeschikt, af producent, los op wagen, voor onmiddellijke levering/ophaling.

De Belgapomprijs wordt vastgesteld door een commissie met 5 vertegenwoordigers uit de sectie verwerking en 5 vertegenwoordigers uit de sectie handel van Belgapom.

Belgapom - TD

Meest recent

Meest recent