Bereid je voor op de aardappeloogst

Een succesvol bewaarseizoen start bij goed rooiwerk.
Een succesvol bewaarseizoen start bij goed rooiwerk. - Foto: TD

Dat we met kwaliteitsproblemen in de bewaring gaan geconfronteerd worden, is nu al een zekerheid voor het PCA. “Rotte en holle knollen moeten goed opgevolgd worden”, luidt hun basisadvies aan het einde van groeiseizoen 2021.

Wat de kiemlust betreft, schat het PCA in dat dit lager ligt dan vorig jaar, vooral dankzij de betere omstandigheden waarin maleïnehydrazide is toegepast. De kiemlust wordt ook beïnvloed door warme omstandigheden bij de oogst. Daar lijkt het weerbericht voorlopig voor enige gemoedsrust te zorgen.

Nog een gouden advies luidt om de aardappelen rustig binnen te brengen en in ideale omstandigheden te rooien, dus bij matige temperaturen en vochtige bodemomstandigheden. Wacht tot het loof voldoende is afgestorven, zodat de stengel makkelijk loslaat van de knol. Is dit niet het geval, dan zijn er gemakkelijker beschadigingen die een ingangspoort voor bacteriën en schimmels vormen.

Zorg vanaf de eerste dag voor een drogende ventilatie in de aardappelloods. Daarop kan een betere wondheling volgen.

Uiteraard zorgt goed rooiwerk voor minder beschadigingen en dus voor minder problemen in de bewaring. Heb er dus aandacht voor! Het betaalt zich terug in minder ventilatie-uren, gewichtsverliezen en kopzorgen.

Als laatste advies wordt gegeven om de kwaliteit per perceel te kennen en de inschuurvolgorde erop aan te passen.

PCA - TD

Meest recent

Meest recent