Startpagina Actueel

Inzetten van kuddebewakingshonden kan nuttig zijn

Hoewel het inzetten van honden voor het bewaken van kuddes in het buitenland succesvol is, is deze niet-productieve investering in het huidig Vlaams GLB niet voorzien. “Indien uit het advies van experten blijkt dat dit in bepaalde omstandigheden ook bij ons nuttig zou zijn, kan ik dat voor het nieuwe GLB onderzoeken”, zegt Vlaams minister Hilde Crevits.

Leestijd : 2 min

In de commissie Landbouw zette Jo Brouns, Vlaams parlementslid voor CD&V, de mogelijke inzet - onder meer om de overlast door wolvenpopulaties tegen te gaan - van kuddebewakingshonden op de agenda. Vlaams landbouwminister Hilde Crevits antwoordt dat in het buitenland zulke kuddebewakingshonden met succes worden ingezet in rurale gebieden om grote geherderde kuddes te beschermen. “De omstandigheden in Vlaanderen met eerder kleinschalige percelen en intensieve veehouderij zijn hiermee niet goed vergelijkbaar.”

Experten uit het buitenland stellen dat kuddebewakingshonden slechts effectief zijn wanneer het aantal kuddebewakingshonden die de kudde beschermen minstens gelijk is aan het aantal wolven binnen een roedel. “Indien dit niet zo is adviseren deze experten om kuddebewakingshonden in te zetten als bijkomende maatregel naast de wolfbestendige rasters.”

Zo zouden 3 buffers ontstaan: de geur van de kuddebewakingshonden in de ruime omgeving, de wolfbestendige omheining én de kuddebewakingshonden zelf. “Die honden alleen bieden geen afdoend antwoord op alle mogelijke probleemsituaties in Vlaanderen”, zegt landbouwminister Hilde Crevits. Het onderwerp wordt nu ook verder besproken binnen het wolvenplatform. “Indien het advies van experten hiervoor positief is, kan ik mijn diensten laten onderzoeken of er mogelijkheden zijn in het nieuwe GLB. In het huidige GLB is die subsidie niet mogelijk.”

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken