Startpagina Actueel

Europa keurt methaanstrategie toe, landbouworganisaties vragen compensaties

De leden van het Europees parlement hebben de EU-strategie om methaanemissie terug te dringen, goedgekeurd. Copa-Cogeca stelt hierbij de landbouwers de kans moeten krijgen om in duurzaamheid te investeren en hiervoor moeten worden beloond.

Leestijd : 2 min

In Europa is methaan verantwoordelijk voor ongeveer 10 % van de totale broeikasgassen. Met 53 % is de landbouwsector één van de belangrijkste bronnen van de Europese methaanuitstoot. Voor EU-parlementslid Hilde Vautmans (Open VLD, Renew Europe) is de afbouw van de veestapel niet dé wonderoplossing voor het klimaathoofdstuk. “Zo duwen we de landbouwproductie buiten Europa.”

Aangepast voeder en houden van bepaalde dubbeldoelrassen

Voor haar is het belangrijker én efficiënter om te investeren in nieuwe technologieën, bedrijfsvoering, renovatie en de ondersteuning van de boeren in het maken van ‘slimme’ keuzes. “Uit studies blijkt bijvoorbeeld dat de methaanuitstoot bij vee tot 30 % verminderd kan worden door aangepast voeder. Dit in combinatie met het houden en fokken van bepaalde rassen kan in grote mate bijdragen aan de methaanreductie in de landbouwsector.” Ook onderzoek naar het koolstofvastleggingspotentieel van grasland is een belangrijke piste.

Ook Copa-Cogeca, die Europese landbouwers vertegenwoordigt, heeft opmerkingen. “De landbouwsector heeft al aanzienlijke inspanningen geleverd om de methaanuitstoot te verminderen en heeft er zich toe verbonden dit in de toekomst nog verder te verbeteren. Landbouwers moeten zelf kunnen kiezen welke praktijken ze best op hun bedrijf kunnen toepassen. Vrijwillige inspanningen moeten worden beloond.”

Voor de Europese landbouwersorganisatie heeft de landbouwsector financiële en technische instrumenten nodig om methaanreductiepraktijken toe te passen die de productiviteit niet in gevaar brengen. “Daarnaast is het van belang te herhalen dat alle productiemethodes en alle landbouwsectoren de kans moeten krijgen om in duurzaamheid te investeren en voor hun inspanningen moeten worden beloond.”

Gelijk speelveld waarborgen

Tenslotte vindt Copa-Cogeca het belangrijk dat het Europees parlement erkent dat het van belang is erop aan te dringen dat onze handelspartners dezelfde regels naleven. “De inspanningen en verbintenissen van Europa om de klimaatverandering te beperken, kunnen niet in een vacuüm plaatsvinden. Om het concurrentievermogen van de sector in stand te houden, zowel op de interne markt als internationaal, is het noodzakelijk dat er maatregelen worden genomen om een gelijk speelveld te waarborgen, waarvoor het Parlement de Commissie heeft opgeroepen te zorgen.”

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken