Samen PRRS aanpakken is een meerwaarde

Samen met onze dierenarts en dankzij het PRRS-programma kregen we de situatie op ons bedrijf onder controle. We blijven monitoren, want dat heeft zijn nut al bewezen!”
Samen met onze dierenarts en dankzij het PRRS-programma kregen we de situatie op ons bedrijf onder controle. We blijven monitoren, want dat heeft zijn nut al bewezen!” - Foto: DGZ

In 2019 besliste een veehouder van een gesloten bedrijf met 500 zeugen samen met zijn dierenarts om te starten met het monitoren van de biggen. Dit gebeurde naar aanleiding van problemen in de biggenafdeling. Zo bleek dat er PRRSV circuleerde. Nadat ze samen een plan van aanpak hadden opgesteld en enkele maatregelen doorgevoerd hadden, ging het opmerkelijk beter op het bedrijf. Tot de PRRS-Monitor Biggen een jaar later plots minder goede resultaten aantoonde.

Insleep van een nieuwe stam

“Onze dierenarts liet ons weten dat de PRRS-Monitor aangaf dat er opnieuw PRRSV circuleerde bij onze biggen. We hadden inderdaad al opgemerkt dat de biggen in de biggenafdeling het wat minder goed deden. Uit de sequentiebepaling die wordt uitgevoerd binnen de Monitor bleek dat het om insleep van een nieuwe stam ging.” In tegenstelling tot de vorige keer beperkten de problemen zich nu niet alleen tot de biggenafdeling, maar waren er ook vruchtbaarheidsproblemen bij de zeugen. “Omdat we eerder al heel wat maatregelen genomen hadden, stelde onze dierenarts voor om extern advies te vragen, in de vorm van begeleiding via het PRRS-programma. Dat leek ons een uitstekend idee.”

Extra advies

“Een dierenarts van DGZ kwam langs en nam samen met ons en onze bedrijfsdierenarts onze manier van werken onder de loep. Uit deze grondige analyse kwamen een paar aandachtspunten aan het licht die we nog niet in het vizier hadden en die leidden tot nieuwe actiepunten.” Het vaccinatieschema werd op punt gesteld en de DGZ-dierenarts adviseerde om zeker ook de zoekbeer te vaccineren. “Wist je dat een niet-gevaccineerde zoekbeer circulatie van PRRSV op het bedrijf kan onderhouden? Daarnaast werd de bioveiligheid op ons bedrijf bekeken. Ook al stond die goed op punt dankzij onze bedrijfsdierenarts, die steeds hamert op het belang ervan, toch beseften we dat we er niet altijd even strikt mee omgingen, bijvoorbeeld met de scheiding tussen de verschillende afdelingen. We besloten om vanaf nu met kleurcodes per afdeling te werken. Zo weten we gemakkelijk welk materiaal waar thuishoort en gebruiken we het niet door mekaar.”

Tot slot bekeek de DGZ-dierenarts ook het geltenmanagement. “Dat doen we heel goed”, zegt de veehouder blij. “We maken correct gebruik van onze quarantainestal die gescheiden is van de rest van het bedrijf. Hier verblijven de gelten 6 weken. Daar vaccineren we ze ook om hun gezondheidsstatus af te stellen op deze van onze zeugenstapel. We zijn ook gestart met de geltenmonitor, die aangaf dat er bij onze gelten geen PRRSV circuleert.”

De puntjes op de i

“De extra begeleiding via het PRRS-programma zorgde ervoor dat we de puntjes op de i konden zetten. Anderzijds kregen we ook de bevestiging dat we al heel wat zaken goed voor mekaar hadden, wat we zeker ook te danken hebben aan de hulp van onze dierenarts. De positieve feedback was heel fijn om te horen en motiveert ons om verder inspanningen te leveren. De situatie op ons bedrijf is nu terug onder controle, dankzij de monitoring en de extra aanpassingen die we naar aanleiding daarvan hebben doorgevoerd. Dat we blijven monitoren staat vast, want dat heeft zijn nut al meer dan bewezen.”

Caroline Bonckaert, DGZ

PRRS-status van je biggen opvolgen

De PRRS-Monitor Biggen is de geschikte monitor voor elke varkenshouder die de PRRS-status van zijn zeugenbedrijf in beeld wil krijgen en die de status in de biggenafdeling verder wil opvolgen. Op basis van de resultaten van deze meting kan je samen met je bedrijfsdierenarts de situatie op je bedrijf daadwerkelijk aanpakken en eventuele veranderingen snel opmerken.

Deelnemers aan het PRRS-programma die minstens 6 PRRS-Monitors Biggen lieten uitvoeren, hebben dit jaar recht op 10 extra bemonsteringen, waarbij er per bemonstering bloedstalen van maximum 10 gelten kunnen worden ingestuurd.

Binnen het PRRS-programma is het bovendien mogelijk om een beroep te doen op extra begeleiding. Je bedrijfsdierenarts kan hiervoor contact opnemen met zijn regiodierenarts bij DGZ. Voor alle analyses is bovendien binnen het PRRS-programma een tussenkomst voorzien vanuit het Sanitair Fonds. Deze tussenkomst bedraagt 8,5 euro per Elisa en 31,5 euro per PCR-analyse.

Meer info en het inschrijvingsformulier vind je terug op de PRRS-website www.sdrp-prrs.be.

Meest recent

Meest recent