Startpagina Varkens

Samen PRRS aanpakken is een meerwaarde

Op basis van de resultaten van de PRRS-Monitors kan je samen met je bedrijfsdierenarts aan de slag om PRRSV-circulatie op jouw bedrijf te controleren. Bovendien kunnen bedrijfsdierenartsen en bedrijven die deelnemen aan het PRRS-programma een beroep doen op extra begeleiding binnen het programma. Samen zoeken naar een oplossing of een juiste aanpak blijkt vaak een meerwaarde.

Leestijd : 3 min

In 2019 besliste een veehouder van een gesloten bedrijf met 500 zeugen samen met zijn dierenarts om te starten met het monitoren van de biggen. Dit gebeurde naar aanleiding van problemen in de biggenafdeling. Zo bleek dat er PRRSV circuleerde. Nadat ze samen een plan van aanpak hadden opgesteld en enkele maatregelen doorgevoerd hadden, ging het opmerkelijk beter op het bedrijf. Tot de PRRS-Monitor Biggen een jaar later plots minder goede resultaten aantoonde.

Insleep van een nieuwe stam

“Onze dierenarts liet ons weten dat de PRRS-Monitor aangaf dat er opnieuw PRRSV circuleerde bij onze biggen. We hadden inderdaad al opgemerkt dat de biggen in de biggenafdeling het wat minder goed deden. Uit de sequentiebepaling die wordt uitgevoerd binnen de Monitor bleek dat het om insleep van een nieuwe stam ging.” In tegenstelling tot de vorige keer beperkten de problemen zich nu niet alleen tot de biggenafdeling, maar waren er ook vruchtbaarheidsproblemen bij de zeugen. “Omdat we eerder al heel wat maatregelen genomen hadden, stelde onze dierenarts voor om extern advies te vragen, in de vorm van begeleiding via het PRRS-programma. Dat leek ons een uitstekend idee.”

Extra advies

“Een dierenarts van DGZ kwam langs en nam samen met ons en onze bedrijfsdierenarts onze manier van werken onder de loep. Uit deze grondige analyse kwamen een paar aandachtspunten aan het licht die we nog niet in het vizier hadden en die leidden tot nieuwe actiepunten.” Het vaccinatieschema werd op punt gesteld en de DGZ-dierenarts adviseerde om zeker ook de zoekbeer te vaccineren. “Wist je dat een niet-gevaccineerde zoekbeer circulatie van PRRSV op het bedrijf kan onderhouden? Daarnaast werd de bioveiligheid op ons bedrijf bekeken. Ook al stond die goed op punt dankzij onze bedrijfsdierenarts, die steeds hamert op het belang ervan, toch beseften we dat we er niet altijd even strikt mee omgingen, bijvoorbeeld met de scheiding tussen de verschillende afdelingen. We besloten om vanaf nu met kleurcodes per afdeling te werken. Zo weten we gemakkelijk welk materiaal waar thuishoort en gebruiken we het niet door mekaar.”

Tot slot bekeek de DGZ-dierenarts ook het geltenmanagement. “Dat doen we heel goed”, zegt de veehouder blij. “We maken correct gebruik van onze quarantainestal die gescheiden is van de rest van het bedrijf. Hier verblijven de gelten 6 weken. Daar vaccineren we ze ook om hun gezondheidsstatus af te stellen op deze van onze zeugenstapel. We zijn ook gestart met de geltenmonitor, die aangaf dat er bij onze gelten geen PRRSV circuleert.”

De puntjes op de i

“De extra begeleiding via het PRRS-programma zorgde ervoor dat we de puntjes op de i konden zetten. Anderzijds kregen we ook de bevestiging dat we al heel wat zaken goed voor mekaar hadden, wat we zeker ook te danken hebben aan de hulp van onze dierenarts. De positieve feedback was heel fijn om te horen en motiveert ons om verder inspanningen te leveren. De situatie op ons bedrijf is nu terug onder controle, dankzij de monitoring en de extra aanpassingen die we naar aanleiding daarvan hebben doorgevoerd. Dat we blijven monitoren staat vast, want dat heeft zijn nut al meer dan bewezen.”

Caroline Bonckaert, DGZ

Lees ook in Varkens

Mobiele buitenstal verhoogt dierenwelzijn bij biologische varkens

Varkens Mobiele buitenstallen zien we in Vlaanderen doorgaans vooral voor vlees- of legkippen. Dankzij een nieuw stalsysteem kunnen nu ook zeugen met hun biggen buiten op de weide rondlopen. De biologische varkenshouderij De Vleterbeek uit Poperinge is volgens BioForum de eerste met zo’n mobiele buitenstal.
Meer artikelen bekijken