Startpagina Varkens

Jaarlijkse risico-enquête helpt om de bioveiligheid te verbeteren

Een goede bioveiligheid is onmisbaar voor varkensbedrijven om zich te beschermen tegen de insleep van Afrikaanse varkenspest en andere ziekten. Ook in de strijd tegen antibioticaresistentie speelt bioveiligheid een cruciale rol. De beste manier om de bioveiligheid op je bedrijf nog te verbeteren begint met een grondige analyse van de risico’s.

Leestijd : 2 min

Al sinds 1 juni 2021 is het voor elke verantwoordelijke van een varkensbedrijf, ongeacht het aantal dieren, verplicht om een risico-enquête over de insleep van aangifteplichtige varkensziekten te laten uitvoeren door de bedrijfsdierenarts. Daaraan gekoppeld moet er binnen de 30 dagen na het invullen van deze enquête ook een actieplan opgesteld zijn. Het is de taak van de bedrijfsdierenarts om deze gegevens over te maken aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Risico-enquête voor varkensbedrijven

De regelgeving maakt een onderscheid tussen varkensbedrijven met 3 of minder varkens en varkensbedrijven met meer dan 3 varkens:

• Indien het bedrijf meer dan 3 varkens heeft, is de risico-enquête gebaseerd op de Biocheck van de UGent, aangevuld met een aantal vragen over wettelijke verplichtingen.

• De risico-enquête voor de varkensbedrijven met 3 of minder varkens bestaat enkel uit vragen omtrent wettelijke verplichtingen.

• Voor de houders van gezelschapsvarkens is de risico-enquête niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen.

Jaarlijks herhalen

Elk bedrijf moet deze risico-enquête jaarlijks herhalen, met een minimum van 10 maanden en een maximum van 14 maanden tussen 2 opeenvolgende enquêtes. De risico-enquête moet ingevuld worden door de bedrijfsdierenarts via de module ‘Bioveiligheidsaudit’, die gekoppeld werd aan de FarmFit-app.

FarmFit: een handig hulpmiddel

Met de FarmFit-app kan jouw bedrijfsdierenarts deze risico-enquête en bijhorend actieplan op een eenvoudige en zeer efficiënte manier overmaken aan het FAVV.

FarmFit is een app die Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en ARSIA ontwikkeld hebben voor dierenartsen, om een vlotte opvolging van bedrijfsbezoeken mogelijk te maken. De app helpt de dierenarts om samen met de veehouder voor een nog gezonder en fitter bedrijf te gaan.

Het FAVV vond in FarmFit de ideale tool om er de wettelijk verplichte risico-enquête voor varkensbedrijven aan te koppelen. Met de module ‘Bioveiligheidsaudit’, gefinancierd door het FAVV, kan jouw bedrijfsdierenarts de risico-enquête op een gemakkelijke manier invullen én gelijktijdig een bijhorend actieplan opmaken. Eenmaal ingevuld hoeft hij enkel het bezoekrapport aan te maken en toestemming te geven om de gegevens te delen met het FAVV. Vervolgens wordt de nodige info automatisch doorgestuurd.

Zoals aangehaald bevat de risico-enquête ook een aantal vragen over wettelijke verplichtingen. Indien er gebreken zijn omtrent de wettelijke verplichtingen is het noodzakelijk om hieraan een actiepunt te koppelen. Om het voor de bedrijfsdierenartsen makkelijker te maken, gebeurde er begin oktober een aanpassing in de module ‘Bioveiligheidsaudit’. De vragen over wettelijke verplichtingen worden vanaf nu herkenbaar gemaakt met de aanduiding ‘(wet. verpl)’.

DGZ-AV

Lees ook in Varkens

Vier jaar Klimrek-project met klimaatscans bij melkvee, akkerbouw en varkens

Melkvee Binnen het Klimrek-project werd eerst een klimaatscan ontwikkeld voor de melkveehouderij. Daarna volgden akkerbouw en de varkenshouderij. Binnen elke sector stonden pilootboeren mee aan de wieg van het klimaattraject voor hun sector. Alle gegevens van hun bedrijven zorgden ervoor dat een werkbare en gedragen tool op poten gezet kon worden die voor de hele sector bruikbaar is.
Meer artikelen bekijken