Belgapom-prijs Bintje stijgt

Belgapom-prijs Bintje stijgt

Met btw bedraagt de Belgapomprijs voor Fontane en Challenger 127,20 euro/ton. Voor Bintje wordt nu een prijs genoteerd van 150 euro/ton (zonder btw), met btw is dit 159,00 euro/ton.

De marktstemming voor Fontane, Challenger en Bintje is prijshoudend met een aanbod dat kleiner dan is of gelijk aan de vraag.

Fontane

De Belgapomprijs Fontane is de meest gehanteerde prijs, waargenomen op de vorige werkdag voor de variëteit Fontane, voor verwerking tot diepgevroren aardappelproducten , veldgewas 35 mm+, frietgeschikt, af producent, los op wagen, voor onmiddellijke levering/ophaling.

De Belgapomprijs wordt vastgesteld door een commissie met 5 vertegenwoordigers uit de sectie verwerking en 5 vertegenwoordigers uit de sectie handel van Belgapom.

Belgapom

Meest recent

Meest recent