Focus van het Vlaams landbouwbeleid ligt in 2022 volledig op duurzaamheid

Vlaams landbouwminister Hilde Crevits op de opening van de Werktuigendagen, met haar kabinetsmedewerker en raadgever Jannes Maes, en Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond.
Vlaams landbouwminister Hilde Crevits op de opening van de Werktuigendagen, met haar kabinetsmedewerker en raadgever Jannes Maes, en Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond. - Foto: LV

Het landbouwbeleid 2022 focust op 3 elementen: het ondernemersklimaat voor de boeren en de vissers verbeteren, ruimte voor duurzame landbouw en visserij en het stimuleren van samenwerking, diversificatie en innovatie. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits beklemtoond tijdens de toelichting van haar beleidsbrief landbouw 2022 in de commissie Landbouw in het Vlaams parlement.

Iedereen verantwoordelijk

“Het is tijd om af te stappen van het idee dat we alle maatschappelijke uitdagingen zonder meer op het erf van de boeren kunnen achterlaten met de boodschap dat ze het maar zelf moeten oplossen of er zo niet maar mee op moeten houden. Elk onderdeel van de voedingsketen draagt namelijk verantwoordelijkheid”, stelt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits uitdrukkelijk.

De voedingssector is een strategische en belangrijke sector in Vlaanderen. Het is een sector die meer dan 130.000 mensen te werk stelt.

“Het is dan ook belangrijk om een gunstig ondernemersklimaat te hebben”, zegt Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits.

Marktklare innovaties

Met het project Vlaamse Veerkracht wil Vlaanderen ook in 2022 op het vlak van landbouw nog meer investeren in duurzaamheid: in waterbeheer, biodiversiteit, circulaire economie, digitalisering, lokale eiwitteelten... Volgens de bevoegde minister zal ook het hervormde GLB, dat op 1 januari 2023 van kracht, daaraan bijdragen.

Vlaanderen wacht hier trouwens niet op en focust al volgend jaar op die doelstellingen via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds.

“In 2022 gaat Vlaanderen voluit aan de slag met een uitgebreidere lijst van investeringen die niet rechtstreeks met productie te maken hebben. Dat kan over bomen en heggen gaan, over waterbekkens... Marktklare innovaties die leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen krijgen een duw in de rug.”

Minister Crevits wil dat er meer samenwerkingsvormen ontstaan tussen landbouwers onderling, maar ook met bedrijven. Samenwerking is nodig om de klimaatambities aan te scherpen, zonder het sociale luik uit het oog te verliezen. Pas volgend voorjaar stelt minister Hilde Crevits het actieplan welbevinden voor.

Hefbomen voor uitdagingen

De sector staat zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak voor meerdere uitdagingen. Het is belangrijk dat er ruimte is om te boeren. Minister Hilde Crevits voorziet in de nodige hefbomen om landbouwbedrijven de uitdagingen op het vlak van water, stikstof, bodem en klimaat aan te gaan.

“Hefbomen om de landbouwers te ondersteunen bij de aanpassingen van hun bedrijfsactiviteiten door het stimuleren van innovatie, begeleiding, heroriëntatie van de activiteiten of andere verdienmodellen. Ook inzetten op een meer transparante en een evenwichtige pachtrelatie maakt hiervan onderdeel uit.”

VLAM en ILVO

De minister focust tegelijk op de waardering voor zij die dagelijks voor onze voeding zorgen. “Het is daarom belangrijk om het consumentenbewustzijn te verhogen en dat de consument bereid is om een correcte prijs voor landbouwproducten te betalen. VLAM zal daarom de campagnes van Lekker van Bij Ons en Voedsel Verbindt Boer en Burger blijven voeren.”

In 2022 investeert VLAM verder in de promotie van de nieuwe website en komt er ruimte voor professionals zodat ook horeca-uitbaters en handelaars er terecht kunnen. Specifiek voor het horeca-onderwijs bundelt VLAM de krachten van de verschillende productgroepen en ook groothandels worden voortaan intensiever ingeschakeld als partner tussen VLAM en detailhandelaars.

Vlaamse Voedseltop

Andere concrete projecten die in de steigers staan zijn onder meer de lancering van een verdienwijzer door ILVO.

“Dat is een digitale tool waarmee land- en tuinbouwers inspiratie kunnen opdoen voor aanvullende of alternatieve verdienmodellen. Er is ook een eerste versie van het bodempaspoort, en in het najaar 2022 staat de eerste Vlaamse voedseltop op het programma.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent