BFA waarschuwt voor recordhoogtes en verstoringen in aanvoerketen van grondstoffenprijzen

De prijzen van maïs, tarwe, gerst, sojaschroot, lijnzaad, koolzaadschroot, maar ook die van vitaminen en mineralen, schieten door het dak. Er worden dezer dagen recordprijzen genoteerd.
De prijzen van maïs, tarwe, gerst, sojaschroot, lijnzaad, koolzaadschroot, maar ook die van vitaminen en mineralen, schieten door het dak. Er worden dezer dagen recordprijzen genoteerd. - Foto: TD

De rentabiliteit van onze veehouders staat zwaar onder druk. Eén van de belangrijkste oorzaken is de voortdurende stijging van grondstoffenprijzen. “Vooral bij de varkenshouders is de situatie ronduit slecht door de combinatie van hoge grondstoffenprijzen én historisch lage opbrengstprijzen. Een kentering lijkt niet onmiddellijk in zicht”, stelt Katrien D’Hooghe van BFA, de koepel van mengvoederbedrijven.

In 3 maanden is prijs van tarwe met 120 euro per ton toegenomen

Voor zowat alle diervoedergrondstoffen zijn de prijzen sinds september 2020 spectaculair gestegen. Aan die stijging lijkt nog steeds geen einde te komen. De Matif-notering voor tarwe bijvoorbeeld is sinds september 2020 met circa. 120 euro per ton gestegen. De prijzen voor andere grondstoffen zoals mais, gerst, sojaschroot, lijnzaad, koolzaadschroot, bietenpulp... laten eenzelfde stijgende trend optekenen.

Katrien D’hooghe somt de belangrijkste onderliggende oorzaken voor deze stijging op:

· Een tegenvallende oogst van tarwe in o.nder meer Europa, Rusland en Noord-Amerika, van Braziliaanse maïs en van koolzaad in onder meer de EU en Canada.

· Het stimuleren van de productie van biodiesel en de invoering van vergroenende beleidsmaatregelen in o.a. de USA, Brazilië, India en Indonesië leidde tot een verdubbeling van de prijs van plantaardige oliën.

· Sterk stijgende energieprijzen leidden tot forse prijsverhogingen voor gecrushte producten zoals koolzaadschroot en sojaschroot.

· Een sterkere dollar ten opzichte van de euro maakte overzeese grondstoffen eveneens duurder.

· Protectionistische maatregelen (bijvoorbeeld exporttaksen) in verschillende origine die een rem zetten op de export.

· Een zwaar verstoorde logistieke keten, waardoor zowel het transport over water als het transport over de weg bijzonder stroef verloopt.

Ook prijzen van vitaminen, mineralen en aminozuren gaan verder de hoogte in

Voor de zogenaamde microcomponenten – vitaminen, mineralen, aminozuren – zijn de prijzen voor bepaalde componenten meer dan verdubbeld. Chinese overheidsmaatregelen rond beperkingen in het kader van energieverbruik en andere milieueisen, gecombineerd met een haperende logistiek liggen hier aan de basis.

“Wanneer we kijken naar het gewogen gemiddelde voor alle grondstoffen over alle diergroepen heen, geeft dit een stijging van circa 100 euro per ton”, stelt Katrien D’hooghe, managing director BFA. “De veevoederbedrijven hebben tot nog toe steeds een deel van deze stijging gebufferd en doen dat nog altijd maar verdere stijgingen van de grondstoffenprijzen zullen ongetwijfeld leiden tot een verdere stijging van de prijzen van diervoeders”, stelt D’hooghe verder.

Grootste crisis van Belgische varkenshouderij van deze eeuw

Deze situatie zet de rentabiliteit van de veehouders zwaar onder druk. Gelukkig zijn er bij een aantal diergroepen ook betere prijzen voor de eindproducten dan pakweg 1 à 2 jaar geleden zoals bij melkvee, vleesvee en pluimvee.

De grootste druk zit momenteel echter bij de varkens, waar de prijzen van de biggen en de vleesvarkens veruit ondermaats blijven. Voor elke 10 euro stijging van het varkensvoeder, daalt bovendien de rentabiliteit met circa 3 cent per kg levend varken. Dit leidt tot de grootste crisis in de Belgische varkenshouderij van deze eeuw.

“Niemand kan voorspellen wat de toekomst brengt maar een substantiële kentering in de grondstoffenprijzen lijkt nog niet onmiddellijk in zicht. Daarvoor is het wachten op de beschikbaarheid van nieuwe oogst(prognoses) vanaf april 2022. Hopelijk verbeteren de varkensprijzen na nieuwjaar om geleidelijk aan uit deze crisissituatie te raken. Intussen draagt de Belgische diervoedersector haar steentje bij en blijft ze op verschillende niveaus mee proactief naar oplossingen zoeken”, besluit Katrien D’hooghe.

LV-BFA

Meest recent

Meest recent