Startpagina Actueel

Europees Parlement keurt nieuw GLB goed, Hilde Vautmans en Tom Vandenkendelaere reageren

Het Europees Parlement heeft zijn formele goedkeuring gegeven aan het nieuwe landbouwbeleid voor de periode 2023-2027. De Europese parlementsleden Hilde Vautmans (Open VLD) en Tom Vandenkendelaere (CD&V), die het beiden goedkeurden, reageren aan Landbouwleven. “Een goed akkoord, maar toch enkele extra aandachtspunten.”

Leestijd : 4 min

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moet klimaat- en milieuvriendelijk zijn, terwijl minstens 10 procent van de directe betalingen naar kleine en middelgrote landbouwbedrijven zal gaan. Een deel van de Europese steun wordt ook expliciet aan jonge landbouwers voorbehouden.

30 % van Europese meerjarenbegroting

Over een hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid werd jaren onderhandeld. Eind juni bereikten de lidstaten en het parlement een politiek akkoord, dat nu is bekrachtigd door het parlement. De 3 politieke luiken werd elk met een grote meerderheid goedgekeurd. Het budget van het GLB vertegenwoordigt met 386,6 miljard euro meer dan 30 procent van de Europese meerjarenbegroting tot 2027.

De overgrote meerderheid stemde voor het nieuwe GLB.
De overgrote meerderheid stemde voor het nieuwe GLB. - Foto: TVDK

Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe): “Ik ben tevreden dat we vandaag onze goedkeuring hebben gegeven aan het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Ik heb met overtuiging voor het akkoord gestemd omdat het een vooruitgang betekent voor de landbouwsector. Zo zal het flexibeler en meer prestatie- en doelgericht zijn, waardoor lidstaten kunnen inspelen op de specifieke karakteristieken van de sector in hun land en samen met de landbouwers een businessmodel op maat uitwerken.”

“Daarnaast zullen de rechtstreekse betalingen eerlijker worden verdeeld en zal het nieuwe GLB ook administratief eenvoudiger zijn voor onze landbouwers. Daarnaast is dit het groenste landbouwbeleid dat we ooit hebben gekend, maar op een manier waarop het realistisch en uitvoerbaar is. Het GLB moet een economisch verdienmodel zijn dat een leefbaar inkomen waarborgt, geen beleid dat onrealistische regels oplegt die de sector dood maken. Dat evenwicht werd in dit akkoord gevonden.”

Hilde Vautmans: Géén perfect akkoord

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is één van de oudste en meeste actieve Europese beleidsdomeinen. Het nieuwe GLB is voor de volledige periode goed voor 387 miljard. Dat is bijna één derde van het totale Europese budget. Voor België komt het neer op om en bij 578 miljoen per jaar, verdeeld over de eerste pijler ‘directe inkomenssteun’ (495 miljoen) en de tweede pijler ‘plattelandsontwikkeling’ (83 miljoen). Dit wordt nog aangevuld met steun uit het herstelfonds NextGenerationEU.

Hilde Vautmans.
Hilde Vautmans. - Foto: Belga

“Deze hervorming van het Europese landbouwbeleid is niet perfect. Zo had ik graag meer steun gezien voor onze jonge boeren en mis ik concrete acties voor het versterken van de positie van vrouwelijke landbouwers. Maar dit nieuwe GLB is wel noodzakelijk om de toekomst van onze boeren en alle jobs die er aan vasthangen, veilig te stellen. Per dag verdwijnen er in Europa 1.000 landbouwbedrijven. Hallucinante cijfers die ons doen beseffen dat hervormingen hoognodig waren. Gelukkig heeft het gezond verstand vandaag gezegevierd”, aldus Vautmans.

Lidstaten hebben nog tot het einde van dit jaar om hun strategische plannen in te dienen. België zal de enige lidstaat zijn die twee strategische plannen zal indienen: één voor Vlaanderen en één voor Wallonië. Daarna volgt een evaluatie van de Commissie. Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe GLB dan van start.

“Wij hebben als Parlement ons werk gedaan: nu is het aan de lidstaten om dit landbouwbeleid goed om te zetten, iets waar ik als Parlementslid op zal toezien. Vlaanderen is op de goede weg en zet zelfs pro-actief een stap verder door in 2022 pre-ecoregelingen beschikbaar te stellen. Zo kunnen boeren ervaring opdoen en zich voorbereiden op het nieuwe GLB in 2023, waarin deze ecoregelingen een belangrijke plaats zullen innemen. Dat kan ik alleen maar toejuichen. Samenwerking en overleg met de sector en onze boeren is namelijk cruciaal om hier een succesverhaal van te maken. Landbouwers zijn een deel van de oplossing in de strijd tegen de klimaatverwarming, niet het probleem of de zondebokken”, besluit Hilde Vautmans.

Voedselproductie aan de hoogste standaarden

“Landbouwbeleid is één van de oudste beleidsterreinen van Europa”, zegt EU-parlementslid Tom Vandenkendelaere in een reactie. “Destijds om voedselproductie in Europa in een naoorlogse context te garanderen. Dat zo'n beleid met zijn tijd mee moet evolueren en dus duurzamer moet worden, is de evidentie zelve.”

Tom Vandenkendelaere.
Tom Vandenkendelaere. - Foto: Belga

“Het nieuwe GLB lost die verwachtingen ook in. Het zorgt nog steeds dat de voedselproductie aan de hoogste standaarden in Europa zelf verloopt en dat we dus niet van het buitenland afhankelijk zijn voor onze voeding. Tegelijk slaat het resoluut de weg van de duurzaamheid in. Iedere euro directe steun die straks aan boeren uitbetaald zal worden is 100% onderworpen aan klimaat- en milieuvoorwaarden waar de landbouwers aan moeten voldoen.”

Slechts 3 % van de pot voor de jonge boeren

“Ik had enkel graag nog meer ambitie gezien in het nieuwe GLB voor jonge landbouwers. Slechts 3% van de pot gaat naar jonge boeren. Generatievernieuwing is een van de grootste uitdagingen waar we in de landbouwsector voor staan. Als we verjonging in de landbouw volop kansen willen geven, dan is er een extra duwtje nodig”, verklaart Tom Vandenkendelaere.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken