Startpagina Actueel

Ongeziene actie in heel Vlaanderen met 4.000 tractoren uit protest tegen uitblijven stikstofplan-Demir

In heel Vlaanderen, op de wegen naar en op de ringwegen rond Roeselare, Gent, Tienen, Geel en Hasselt, hadden deze middag tractorenacties plaats van Boerenbond, Groene Kring en Ferm. Het protest is gericht tegen het uitblijven van een definitief stikstofkader. “Het borrelt al langer, maar de maat is stilaan vol.” De actie was een bijzonder groot succes. Volgens Boerenbond waren 4.000 tractoren op de baan.

Leestijd : 4 min

Vanuit alle uithoeken van Vlaanderen reden woensdagmiddag duizenden tractoren naar provinciale verzamelpunten. In West-Vlaanderen was dat in Roeselare, in Oost-Vlaanderen in Gent, in Vlaams-Brabant in Tienen, in Antwerpen in Geel en in Limburg in Hasselt.

Trage tractoren op (ring)wegen in alle provincies

Op tientallen kruispunten sloten andere, protesterende landbouwers met hun tractoren - en veel spandoeken voor boeren die rechtszekerheid en ruimte zoeken- aan bij de traag rijdende colonnes.

In Roeselare verzamelden vertegenwoordigers van Boerenbond, Groene Kring en Ferm aan het kruispunt van de Diksmuidsesteenweg met de Ring.
In Roeselare verzamelden vertegenwoordigers van Boerenbond, Groene Kring en Ferm aan het kruispunt van de Diksmuidsesteenweg met de Ring. - Foto: LV

De tractoren puften daarna al toeterend verder op de ringwegen rond Roeselare, Gent, Tienen, Geel en Hasselt. De landbouwers protesteren met hun tractorenactie tegen het uitblijven van een definitief stikstofkader. Hier en daar was Vlaams minister Zuhal Demir kop van jut, zo bleek onder meer op een kartonnen bord: ‘C4 voor Demir’.

Acties Roeselare

In Roeselare liep de Ringweg kort na 14 uur volledig vol met tractoren met betogende landbouwers. Uit alle windstreken kwamen ze de Ring opgetreden. Ook op alle toegangswegen rond Roeselare was er al vlug stilstaand verkeer of werden wegen door de lokale politiediensten afgesloten.

Joris Vande Vyvere, voorzitter Boerenbond West-Vlaanderen.
Joris Vande Vyvere, voorzitter Boerenbond West-Vlaanderen. - Foto: LV

Joris Vande Vyvere (voorzitter Boerenbond West-Vlaanderen) : “De actie is broodnodig en is een heel groot succes. Het kan zo niet meer verder. Het slot zit volledig op het vergunningenbeleid, wat voor veel boeren de toekomst plannen onzeker of onmogelijk maakt.”

‘Geen boeren = geen toekomst’ konden we vaak lezen op de tractoren.
‘Geen boeren = geen toekomst’ konden we vaak lezen op de tractoren. - Foto: SN

Ook loonwerker Kurt Vergote uit Ruiselde sloot zich aan bij de actie. “Het is genoeg geweest, zo kan het niet meer verder. Vroeger vroeg men om te groeien en te groeien, wat voor welvaart zorgde. En nu zitten veel landbouwers met de handen in het haar, want men weet niet meer hoe het verder kan en moet.”

Loonwerker Kurt Vergote.
Loonwerker Kurt Vergote. - Foto: LV

In een basisschool in het West-Vlaamse hooglede kwamen tientallen kinderen ‘s morgens met een speelgoedtractor naar school om zich bij het protest van hun ouders aan te sluiten.

Kinderen op speelgoedtractoren in het West-Vlaamse Hooglede.
Kinderen op speelgoedtractoren in het West-Vlaamse Hooglede. - Foto: Boerenbond

Acties Geel

Ook in Geel kwamen meer dan 700 tractoren de straat op, wat zorgde voor een veel grotere opkomst dan verwacht. Opvallend veel tractoren hadden een vrouwelijke bestuurder, en daar is Sabina Vandeweyer van Ferm best trots op: “Ook de agravrouwen zijn zeer bezorgd over de toekomst, en ik ben trots dat ze hier in zo’n grote getalen aanwezig zijn. Mijn eigen landbouwbedrijf heeft op dit moment geen nieuwe vergunning nodig, maar wel over enkele jaren. Dan moet ons bedrijf ook aan alle voorwaarden voldoen die in het nieuwe stikstofkader zullen verschijnen. We willen dus graag snel weten op wat we ons moeten voorbereiden.”

Sabina Vandeweyer - Ferm
Sabina Vandeweyer - Ferm - Foto: SN

Phille Renders, voorzitter van Groene Kring Antwerpen, hoopt ook dat er snel meer duidelijkheid komt: “Wij leven al een jaar in onzekerheid en kunnen daardoor als jonge landbouwers geen bedrijf overnemen. Wij moeten grote leningen aangaan en kunnen zonder stikstofkader niet inschatten of we die kunnen aflossen. We willen zeker mee op de kar van de toekomst springen en inspanningen doen voor het milieu, maar die moeten haalbaar en betaalbaar zijn.”

Phille Render - voorzitter Groene Kring Antwerpen
Phille Render - voorzitter Groene Kring Antwerpen - Foto: SN

Géén definitief PAS

De landbouwers protesteren tegen het uitblijven van een definitief stikstofkader. Want met het stikstofarrest van 25 februari kwam heel het kader rond stikstof op losse schroeven te staan en ging de vergunningsverlening in de landbouw de facto op slot.

De Vlaamse regering beloofde snel een einde te maken aan het vacuüm dat gecreëerd werd met – voor het einde van het jaar – een definitief stikstofkader dat rekening zou houden met ecologische en socio-economische doelstellingen. In mei kwam nog een instructie die soepel was voor de industrie en heel streng voor landbouw.

“Sindsdien bleef het stil en intussen is één ding zeker: er komt geen definitief PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) voor het einde van het jaar. Bedrijfsmodellen en toekomstplannen werden van de ene dag op de andere onderuitgehaald, bedrijfsontwikkelingen (in welke vorm dan ook) zijn onmogelijk en zelfs een regeling voor vergunningen die op korte termijn aflopen was niet mogelijk”, zeggen de actievoerders.

Ook de politie verdient een dankjewel voor de hulp tijdens deze actie.
Ook de politie verdient een dankjewel voor de hulp tijdens deze actie. - Foto: SN

“We beseffen dat het stikstofdossier heel complex is en dat ook de landbouwsector zware inspanningen zal moeten leveren, al is duidelijk dat de landbouwsector alleen het probleem niet zal kunnen oplossen.

Wij willen – net zoals we in het verleden – blijven samenwerken om oplossingen te vinden. Al is de ironie nu juist dat het jonge bedrijven zijn die sterk geïnvesteerd hebben in emissiebeperkingen die nu het water aan de lippen staat.

Maar we aanvaarden het niet dat de Vlaamse regering ons koudweg in de steek laat. Zonder onze lokale voedselproducenten kunnen we niet. Zij produceren volgens de hoogste standaarden rond milieu en dierenwelzijn ter wereld. Als we vandaag onze lokale boeren in de steek laten, dan zijn wij binnenkort allemáál de sigaar”, zegt ondervoorzitter van Boerenbond Georges Van Keerberghen.

Meewerken aan oplossing

Boerenbond, Groene Kring en Ferm willen graag meewerken aan oplossingen, maar zullen niet aanvaarden dat de Vlaamse regering de land- en tuinbouw laat stikken. “De verstikkende (rechts)onzekerheid nekt het ondernemerschap en de dynamiek op onze landbouwbedrijven en zet de toekomst van duizenden families op het spel”, zeggen de actievoerders. Op alle verzamelpunten maakten de verschillende afgevaardigden van Boerenbond, Groene Kring en Ferm bekend.

Boerenbond, Groene Kring en Ferm voeren actie tegen het uitblijven van een definitief stikstofkader. Dat zorgt voor heel wat rechtsonzekerheid in de land- en tuinbouw.
Boerenbond, Groene Kring en Ferm voeren actie tegen het uitblijven van een definitief stikstofkader. Dat zorgt voor heel wat rechtsonzekerheid in de land- en tuinbouw. - Foto: Groene Kring

Later deze maand, op 13 december, staat er nog een actie gepland van Europese boeren in Brussel. Zij komen om een andere reden op straat: de Europese Green Deal.

Sanne Nuyts-Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Besnoitiose is nu een gereglementeerde ziekte

Veeteelt In overleg met de verschillende betrokken partijen werden recent 2 besluiten gepubliceerd om besnoitiose in België te voorkomen en te bestrijden. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
Meer artikelen bekijken