Belgische varkenssector is verenigd in PORK.be

De leden van PORK.be engageren zich om op korte termijn samen een strategie  uit te tekenen om de varkenssector robuuster te maken.
De leden van PORK.be engageren zich om op korte termijn samen een strategie uit te tekenen om de varkenssector robuuster te maken. - Foto: AV

De varkenssector kampt met een nooit geziene crisis. Enerzijds handelsbeperkingen ten gevolge van varkenspest en de coronacrisis zorgen voor marktverstoringen en anderzijds spelen de dure grondstoffenprijzen een niet te onderschatten rol. Dit samen leidt tot zware verliezen in de hele sector.

In oktober organiseerde Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits 2 ronde tafels om de crisis in de varkenssector het hoofd te bieden. Naast een belofte van financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid voor de noodlijdende sector stelde minister Crevits dat de sector zelf initiatief moest nemen door een brancheorganisatie op te richten. In deze organisatie komen de voornaamste schakels in de sector samen om met gemeenschappelijke afspraken de sector weerbaarder te maken.

Sector robuuster maken

Op 3 december werd de oprichtingsakte van de brancheorganisatie vzw PORK.be ondertekend door de eerste leden, namelijk het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Boerenbond (BB), de Belgian Feed Association (BFA) en de Federatie van het Belgisch vlees (Febev) en vond ook de eerste raad van bestuur plaats.

De leden engageren zich om op korte termijn samen een strategie uit te tekenen om de varkenssector robuuster te maken. Tijdens haar eerste raad van bestuur installeerde de brancheorganisatie 3 inhoudelijke werkgroepen die respectievelijk gaan over transparantie in de keten, macro-economische modellen voor de toekomst en het instrumentarium dat een brancheorganisatie ter beschikking staat.

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits vindt de oprichting van PORK.be een belangrijke stap in de richting van een weerbare varkenssector. “Het is belangrijk dat alle partners rond de tafel aan een duurzaam toekomstverhaal schrijven waarin kwaliteit, meerwaardecreatie en evenwaardigheid tussen de schakels centraal staan.”

Filip Fontaine, algemeen directeur van VLAM, wordt voorzitter van PORK.be.

VLAM-AV

Meest recent

Meest recent