Het stikstofdebat: Zoeken naar werkbare oplossing waaruit niét blijkt dat industrie alles mag en landbouw niets

In december verleden jaar protesteerden landbouwers nog tegen het uitblijven van een definitief stikstofkader, dat voor rechtsonzekerheid zorgt.
In december verleden jaar protesteerden landbouwers nog tegen het uitblijven van een definitief stikstofkader, dat voor rechtsonzekerheid zorgt. - Foto: LV

In de laatste zitting eind verleden jaar van de commissie Landbouw gooide Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) nog eens het uitblijven van een definitief stikstofkader in de groep en de verdeeldheid daarover binnen de Vlaamse regering.

“De landbouwsector kan het voortdurend uitstel van een definitieve beslissing door het intern ‘geruzie’ in de regering missen als kiespijn”, zegt Stefaan Sintobin.

Menswaardige oplossing

Het dossier is inderdaad heel complex. Dat heeft niet zozeer te maken met het bereiken van de doelstelling zelf, maar wel met de middelen om die te bereiken en met het voorzien van voldoende flankerende maatregelen en begeleiding voor al wie getroffen wordt.

“Ik heb de voorbije weken een indrukwekkende delegatie van boeren ontvangen, onder meer kippen- en varkenshouders. Dat zijn heel indrukwekkende gesprekken die zeker blijven hangen. Met mensen spreken en luisteren naar hun bezorgdheden laat niemand onberoerd, en al zeker mij niet. Het sterkt me ook in de overtuiging dat we voor hen tot een menswaardige oplossing moeten komen. Er is een eensgezinde wil om tot een akkoord te komen, maar we zijn er nog niet”, aldus Vlaams minister Hilde Crevits.

Effecten van beslissingen

“Ik wil in detail weten wat de effecten van onze beslissingen zijn en vooral wat de positieve impact is voor de stikstofdepositie in Vlaanderen. Dat is ook het uitgangsdossier van dit dossier: we moeten ervoor zorgen dat de kwetsbare natuur beter wordt beschermd. De stikstofuitstoot in Vlaanderen moét omlaag. Er moet een vergunningenbeleid zijn dat rechtszekerheid biedt aan de diverse economische sectoren. Dat is de industrie, maar ook de landbouw. Die 2 moet je met elkaar verzoenen”, gaat minister Hilde Crevits voort.

Volgens minister Hilde Crevits zal de landbouwsector een “aanzienlijke inspanning” moeten leveren. “Dat betekent dat er een combinatie van maatregelen moet komen die enerzijds inzetten op technologische innovatie en anderzijds leiden tot het beheersen van de veestapel in alle opzichten. Voor mij is de vermindering van het aantal dieren géén doel op zich.”

De Vlaamse regering zoekt naar individuele ontwikkelingskansen voor bedrijven die bijvoorbeeld een minder grote impact hebben op een stikstofgevoelige habitat. “Een one-size-fits-allbeleid zal de problemen voor een stuk oplossen, maar niet voor alle zones in Vlaanderen.”

Verder hamert minister Crevits op de nodige ondersteuning en flankering. “Als je vraagt aan bedrijven om te stoppen, moet je zorgen dat daar budgetten tegenover staan. Ik vind het ook belangrijk dat het correcte budgetten zijn. Er zijn al sinds 10 jaar een aantal rode bedrijven in Vlaanderen. Er is vandaag nog maar een oplossing gevonden voor 12 rode bedrijven. Hoe komt het dat we niet al die zaken hebben opgelost? Misschien zit er ook een foutje in de manier waarop we met mensen in dergelijke situatie omgaan?”, vraagt minister Crevits zich luidop af.

Met die miljarden die Nederland voorziet, wordt in Vlaanderen een soort verwachtingspatroon gecreëerd. “We zullen niets kopiëren, maar we moeten ervoor zorgen dat er budgetten tegenover de inspanningen staan en ook dat er voldoende perspectief is en blijft voor individuele bedrijven. We hebben gelukkig in Vlaanderen voorlopig nog duizenden enthousiaste, ook jonge mensen die een toekomst zien in de landbouw.”

Toekomst van de veestapel

Dat er in de schoot van de Vlaamse regering heel wat discussiepunten zijn, ontkent minister Hilde Crevits niet. “We moeten onder meer ook rekening houden met de cumulatieve effecten voor de boeren, omdat er meer landbouwbedrijven zijn. Er is voor mij geen heilig huisje in dit dossier. De uitstoot moet omlaag.

Ook de veestapel is voor mij géén heilig huisje. Sowieso zal de uitkomst van sommige maatregelen zijn dat er minder dieren zijn, maar dat is voor mij niét het uitgangspunt. Dat is het gevolg van de beleidskeuzes die je maakt en waarmee je zeker bent dat de uitstoot ook naar beneden gaat. Ik heb het al enkele keren gezegd: wat dat betreft is er voor mij geen limiet. Je moet niet denken dat de eis van mij is dat er een ongebreidelde groei van het aantal dieren moet zijn. Dat vraag ik absoluut niet.

Ik heb geen heilig huisje, maar ik wil ook dat de maatregelen die we nemen, effect hebben en dat we weten dat we op die manier vooruit kunnen Het kan nooit de bedoeling zijn dat we nu plots van dag tot dag inbreken in bestaande bedrijfssituaties en dat we mensen die in de toekomst hebben geïnvesteerd, zouden dwingen om nu plots alles on hold te zetten zonder dat we ze correct vergoeden. Je moet echt correct zijn in wat je doet”, besluit minister Crevits.

Lieven Vancoillie

Nederland voorziet miljarden, Vlaanderen provisie van... 100 miljoen euro

De regering in Nederland voorziet miljarden om de stikstofproblematiek op een adequate manier aan te pakken. Vlaanderen heeft een provisie van... 100 miljoen euro voorzien. “Waar zijn in de begroting de middelen terug te vinden voor de aanpak van het stikstofdossier?”, vroeg Vlaams parlementslid Bruno Tobback (Vooruit) zich bij de bespreking van het budget 2022 af.

Voor de uitrol van de definitieve Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zullen een aantal flankerende maatregelen worden voorzien, waar uiteraard veel geld naartoe zal moeten. “Ik zie dat niet in deze begroting. Gaat u daarmee beginnen bij de volgende begroting? Of een compromis maken waarbij iedereen zijn gang mag gaan?”, aldus Bruno Tobback.

Ook Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) mengde zich in het debat. “Die 100 miljoen is peanuts. In Nederland worden miljarden uitgetrokken om dit dossier recht te trekken.” Matthias Diependaele (N-VA), Vlaams minister van Financiën, liet verstaan dat die provisie wellicht niet zal volstaan. “We gaan verder moeten bekijken hoe de onderhandelingen lopen.”

LV

Meest recent

Meest recent