Edito: Nederland krijgt een eigen stikstofminister

Ook in Nederland wordt volop uitgekeken naar hoe het stikstofdossier zal worden aangepakt.
Ook in Nederland wordt volop uitgekeken naar hoe het stikstofdossier zal worden aangepakt. - Foto: Pixabay

Ons land heeft een reputatie als het over regeringsvormingen gaat. Herinner je de formatie na de federale verkiezingen van juni 2010. Pas na 541 dagen, op 6 december 2011, gebeurde de eedaflegging van de regering Di Rupo. België staat sindsdien nog steeds op kop als land dat het langst geen regering had.

Ook onze noorderburen krijgen stilaan een reputatie op dat vlak. Na de verkiezingen voor de Tweede kamer in maart 2021 werd pas midden december een akkoord bereikt. Ook deze 272 dagen durende regeringsvorming is goed voor een Nederlands nationaal record, het tweede op rij.

Alhoewel het nieuwe kabinet-Rutte IV pas op 10 januari wordt voorgesteld, circuleren de meeste namen van de betreffende ministers al. De nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wordt hoogst waarschijnlijk Henk Staghouwer van de ChristenUnie. Hij treedt in de voetsporen van partijgenote Carola Schouten. Nog voor hij aantreedt, ligt hij al bij heel wat (landbouw)organisaties onder vuur door eerdere beslissingen die hij als gedeputeerde van Landbouw in Groningen nam. Staghouwer zet vooral in op kringlooplandbouw en is de gangbare landbouw minder genegen. Dat belooft dus gedonder.

Speciaal aan de nieuwe formatie is de aanstelling van een minister voor Natuur en Stikstof. Deze minister valt ook onder het ministerie LNV, terwijl het stikstofverhaal veel ruimer gaat dan deze bevoegdheden. Naast landbouw hebben immers ook de industrie en transport een grote impact op de stikstofuitstoot, dus past het eerder in een breder klimaatplan. Het vorige kabinet-Rutte III worstelde hier de afgelopen jaren hopeloos mee. De nieuwe minister, Christianne van der Wal-Zeggelink (VVD), moet nu de stikstofuitstoot omlaag brengen. Zij beschikt hiervoor over een slordige 25 miljard euro. Ter vergelijking: in Vlaanderen wordt 100 miljoen gebudgetteerd... Volgens een artikel in De Tijd ziet deze politica mogelijkheden via investeringen in technologische oplossingen en innovatie, een doorgedreven dialoog met de boeren en de industrie én financiële compensaties. Van der Wal beet zich als gedeputeerde in Gelderland al vast in dit dossier. Nu krijgt ze de kans om haar Gelderse oplossingen op nationale schaal te toetsen. Vanuit Vlaanderen wordt ongetwijfeld naar de aanpak van onze noorderburen gekeken, alhoewel onze boeren nu toch snel duidelijkheid verwachten.

Anne Vandenbosch

Meest recent

Meest recent