Kijk verder dan resultaten van 1 jaar bij rassenkeuze

Stem de maïsrassenkeuze af op het rantsoen en zaai de maïs op tijd, luidt het advies van Limagrain.
Stem de maïsrassenkeuze af op het rantsoen en zaai de maïs op tijd, luidt het advies van Limagrain. - Foto: TD

Uiteraard had de persontmoeting op digitale wijze plaats wegens de coronasituatie. Na de verwelkoming door Limagrains nieuwe country manager, Wannes Dermaut, doken we met Thomas Truyen, marketing- en communicatiemanager de maïsteelt in. Hij bemerkt dat het voorbij jaar, 2021, duidelijk een trendbreuk met de jaren daarvoor liet zien. Ondanks dat de droogte geen thema was in 2021, mag dit niet uit het oog verloren worden bij de rassenkeuze in 2021. “In de praktijk zien we soms dat de fout gemaakt wordt enkel naar de ervaringen van het laatste jaar te kijken bij de rassenkeuze.”

Te laat zaaien

Een ervaring in 2021 was – en eigenlijk is een weerkerend probleem – dat maïs te laat wordt gezaaid. “Rond 10 mei moest de maïs in de grond zitten.” Volgens Thomas Truyen is het altijd een goede keuze om voor vroege maïsrassen te kiezen, ongeacht of het een droog, heet, koud of nat jaar is. “Vroege rassen hebben altijd een betere jeugdgroei, bedekken sneller de bodem en geven de voorsprong die ze hebben opgebouwd ten opzichte van later gezaaide rassen niet meer af. Vroege rassen bieden ook meer zekerheid op een oogst in goede veldomstandigheden. Tevens verloopt de inzaai van een nateelt vlotter en brengt die grassnede meer op het jaar nadien.”

Op de vraag wat vroege rassen nu zijn, weerklonk het antwoord dat deze een FAO-index hebben van 180 tot 220.

HDi of StarPlus

Wie zijn rassenkeuze maakt en voor het Limagrain-gamma kiest, wordt eerst gevraagd of hij weinig of veel maïs vervoedert. Is dit laatste het geval, dan krijgt hij HDi-rassen aanbevolen, omdat deze én een uitstekende celwandverteerbaarheid hebben én zorgen voor een hogere opname ruwvoeder.

Zit er minder maïs in het rantsoen, kies dan voor een ras met het label StarPlus. Deze rassen bieden veel onbestendig zetmeel en lenen zich tot inzet daar waar er veel gras in het rantsoen zit of op vleesveebedrijven. Nieuwe introducties in het gamma zijn hier de rassen Emeleen (FAO-index 200) en LG 32.257 (FAO-index 230).

Thomas Truyen wees nog op de goede rasstabiliteit die de laatste jaren gezien wordt, of het nu extreem droog of nat is. Hij is in dit kader dankbaar dat het veredelingsprogramma plaatsheeft in het Nederlandse Rilland, ruim 35 km boven Antwerpen. “De rassen worden dus veredeld en gekweekt in ons klimaat.”

Hydraneo

We hebben een zeer nat jaar achter de rug, na enkele droge jaren. De vraag stelt zich dan wat we nu gaan krijgen. Thomas Truyen nam hiervoor weergegevens van het KMI van de voorbije 37 jaar erbij. Hieruit blijkt dat de kans op een droger jaar groter is dan de kans op een natter jaar. Om hierop in te spelen heeft Limagrain rassen met een goede droogtetolerantie in het aanbod die het label Hydraneo meekrijgen.

Deze rassen investeren meer energie in hun wortelontwikkeling en sluiten de huidmondjes sneller bij droogte. In rassenproeven zien we ze zelden aan de top verschijnen, maar ze kunnen voor de boer het verschil maken op stress-gronden. Op droogtegevoelige gronden bieden Hydraneo-rassen zekerheid. Hun wortelstelsel gaat dieper en dat bleek in het afgelopen natte jaar een voordeel te zijn. Nutriënten spoelen sneller uit en dan kunnen ze door een dieper wortelstelsel alsnog opgenomen worden.

We kunnen nog meegeven dat een nieuw Hydraneo-ras LG 32.257 is, met een FAO-index van 230. Dat is een halfvroeg dubbeldoelras dat prima geschikt is voor korrelmaïs.

Dat het telen van korrelmaïs een zeer rendabele teelt was het voorbije jaar is uiteraard de mensen van Limagrain niet ontgaan. Ook voor dit jaar zien ze goede signalen. De prijs staat op een heel hoog niveau. Moest de prijsnotering zakken, dan zal dit heel geleidelijk zijn.

In het korrelmaïsaanbod heeft Limagrain een nieuwigheid met LG 31.240 (FAO-index 230). Dit is een nieuwe hoogproductieve dent-korrelmaïs, waarbij de korrel gekenmerkt wordt door de paardentandvorm. Het is tevens een Hydraneo-ras dat zeer geschikt is voor de productie van CCM in de varkenshouderij.

Volgens Nele Bonte- leveren enkel gezonde bieten een hoog financieel rendement op.
Volgens Nele Bonte- leveren enkel gezonde bieten een hoog financieel rendement op. - Foto: TD

Suikerbieten

Nele Bonte besprak met ons de actualiteit in de suikerbietenteelt en het Betaseed-gamma. Openen deed ze met de stelling dat alleen met gezonde bieten een jaarlijks hoog financieel rendement mogelijk is. Een gezonde biet is er voor haar eentje die resistent is tegen bladziekten, waarbij cercosporatolerantie topprioriteit heeft. Een gezonde biet geeft minder rendementsverlies en kan een bespuiting tegen bladziekten uitsparen, een financiële weerspiegeling van 60 euro per ha. “Bladgezondheid is heel belangrijk om een hoog financieel rendement na te streven.” Volgens Bonte voldoen de nematoden- en rhizomanierassen uit het actuele Betaseed-gamma hieraan.

Een volgend aspect waar ze bij stil- stond, was het suikergehalte en wanneer dat belangrijk is bij de rassenkeuze. Vooral wanneer de leveringen aan de suikerfabriek van de bietplanter niet voldoen aan het basissuikergehalte, denkt hij toch beter eens na over het optimaliseren van zijn teelt door voor een rijk ras te kiezen. In dit kader werd verwezen naar het ras BTS 3480 N, dat de suikerkoning genoemd wordt.

Ook rhizoctonia is een aandachtspunt. Hier heeft Betaseed 2 rassen die én tolerant zijn aan rhizoctonia én voldoende rijk, namelijk BTS 4190 RHC en BTS 605.

Een suikerbietras kiezen dat droogtetolerant is, loont. Een biet die slaapt, produceert immers geen suiker. Is ze langer onderhevig aan stress, dan kunnen ook secundaire besmettingen zoals bladziekten optreden. Bij de droogtetolerante rassen van Betaseed is er een nieuwigheid, namelijk het ras BTS 2335. Dit is een evenwichtig, rhizomanieras met een uitstekende bladgezondheid.

Nieuwigheden

Andere nieuwigheden in het Betaseed- gamma zijn de rhizomanierassen BTS 2335 en BTS 2090 en het nematodenras BTS 6095 N. Dit laatste biedt een heel goede bladgezondheid, liet vorig jaar een financieel rendement van 104% optekenen en een suikergehalte van 100%. Tevens is dit ras tolerant aan onkruidbespuitingen met het middel Centium. Nele Bonte legt uit dat witverkleuring bij bietenplanten ten gevolge van het gebruik van Centium weinig opbrengstderving geeft, behalve bij veel spuitoverlap of bij veel neerslag.

Het nieuwe rhizomanieras, BTS 2335, wordt een echte financiële topper genoemd door Nele Bonte. Ook met wortelopbrengst, suikergehalte en bladgezondheid zit het goed. Bovendien kreeg dit ras het label ‘Sun Protection’ mee. Dat geeft aan dat dit ras droogtetolerant is.

BTS 2090 is het tweede nieuwe rhizomanieras bij Betaseed dit jaar. Het wordt een echte suikertopper genoemd en zorgt door zijn wortelvorm voor zeer weinig grondtarra.

Tim Decoster

Meest recent

Meest recent