VLAM wil met nieuwe onderzoeksmethodes het aankoopgedrag beter begrijpen

De toegepaste methoden van VLAM brengen de voorkeuren en de intenties van de consument al goed in kaart, maar geven nog onvoldoende inzicht in het effectieve gedrag van de consument.
De toegepaste methoden van VLAM brengen de voorkeuren en de intenties van de consument al goed in kaart, maar geven nog onvoldoende inzicht in het effectieve gedrag van de consument. - Foto: VLAM

Uit eigen onderzoek is gebleken dat de consument steeds meer belang hecht aan de herkomst van zijn voeding en nood heeft aan meer herkenbaarheid van lokale voeding. De coronacrisis heeft hier ook toe bijgedragen. Zo geeft 49% van de Vlaamse gezinnen aan in de toekomst meer lokale voeding te willen kopen en 32% zegt dit nu al vaak te doen.

Onvoldoende inzicht in het effectieve gedrag van de consument

Of deze goede intenties daadwerkelijk vertaald worden in aankoopgedrag van de consument is een interessant gegeven. De toegepaste methoden van VLAM brengen de voorkeuren en de intenties van de consument al goed in kaart, maar geven nog onvoldoende inzicht in het effectieve gedrag van de consument.

Hier wil VLAM verder werk van maken met de steun van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). Met PIO wil Vlaams minister van Economie en Landbouw Hilde Crevits de publieke sector in Vlaanderen aansporen om zijn enorme koopkracht meer strategisch in te zetten voor innovatie. PIO biedt begeleiding en cofinanciering aan overheidsorganisaties die via overheidsopdrachten innovatieve producten en systemen willen laten ontwikkelen, testen en aankopen. Meer info: innovatieveoverheidsopdrachten.be.

Promotieactiviteiten zullen gerichter en efficiënter kunnen worden aangepakt

Vlaams minister van Economie en Landbouw Hilde Crevits: “Met de PIO-ondersteuning kan VLAM gebruik maken van nieuwe onderzoeksmethoden om het consumptiepatroon van de Vlaming nog meer uit te diepen en te begeleiden naar een gezonde, lokale en duurzame voedingskeuze.

Vernieuwende onderzoeksmethoden zoals een digitale conceptstore, neuromarketing en kennisgrafieken zullen VLAM in staat stellen om meer inzicht te krijgen in het consumentengedrag en zo zijn promotieactiviteiten gerichter en efficiënter aan te pakken.”

Met het PIO-project “Consumenten begeleiden naar lokale voeding” zullen methoden in een nog wetenschappelijke of conceptuele fase getest worden voor toepassing op een bredere schaal. Er wordt onderzocht welke inzichten deze nieuwe technieken kunnen bieden in de herkenbaarheid van voedingsproducten en het aankoopgedrag van de consument.

LV-VLAM

Meest recent

Meest recent