Europarlementsleden vragen meer respect voor dierenwelzijn tijdens transport

Bij het dierenvervoer zijn de lange wachttijden aan de Europese buitengrenzen en de export naar derde landen vaak problematisch.
Bij het dierenvervoer zijn de lange wachttijden aan de Europese buitengrenzen en de export naar derde landen vaak problematisch. - Foto: LBL

Dagelijks worden in Europa miljoenen dieren op een vrachtwagen, trein of boot gezet om te worden geslacht, vetgemest of gefokt. Een verordening uit 2005 moest ervoor zorgen dat dit transport wordt georganiseerd op een manier die het welzijn van de dieren verzekert, maar de naleving ervan blijkt geen sinecure.

Parlementaire onderzoekscommissie

Een parlementaire onderzoekscommissie die in juni 2020 in het leven werd geroepen, stootte op heel wat problemen. Dieren hebben nauwelijks stahoogte en ruimte, krijgen te weinig voeder en water, worden vervoerd in ongeschikte voertuigen en soms urenlang opeengepakt onder extreme temperaturen. Met name de lange wachttijden aan de Europese buitengrenzen en de export naar derde landen zijn vaak problematisch.

Aanbevelingen

In hun eindrapport, dat in een plenaire zitting met ruime meerderheid is goedgekeurd, lijsten de parlementsleden een rist aanbevelingen op. Zo vragen ze cameratoezicht bij het vervoer en het laden en lossen. Ze dringen ook aan op apparatuur om de temperatuur, vochtigheid en het ammoniakniveau in de voertuigen te meten. Het transport zou ook enkel bij temperaturen tussen 5 en 30 °C mogelijk moeten zijn. Ook een algemeen verbod op het transport van dieren jonger dan 35 dagen of een algemene beperking van de reistijden voor alle diersoorten lag op tafel, maar daarover lopen de meningen uiteen. “Het invoeren van maximale reistijden kan pas wanneer er rekening wordt gehouden met de diersoort, leeftijd en geografische kenmerken van de lidstaten. Veel belangrijker dan reistijden zijn de omstandigheden waarbinnen het transport verloopt”, meent Hilde Vautmans (Open Vld).

Meer eensgezindheid was er over het idee dat er zoveel mogelijk moet overschakeld worden naar het transport van sperma en embryo's in plaats van fokdieren, of van karkassen in plaats van levende dieren naar slachthuizen te brengen.

Aan de Commissie wordt gevraagd om tegen 2023 een actieplan te maken dat deze transitie moet vormgeven. In afwachting moet ze volgens de parlementsleden niet aarzelen om inbreukprocedures te starten tegen lidstaten die de huidige regels onvoldoende afdwingen.

Belga

Meest recent

Meest recent