Startpagina Actueel

Brancheorganisatie Pork.be krijgt extra steun van Vlaamse overheid

Anderhalf jaar lang ondersteunt Vlaanderen de werking van de nieuwe brancheorganiatie Pork.be, voorgezeten door VLAM-directeur Filip Fontaine, met een extra subsidie van 200.000 euro. Die komt bovenop de 16 miljoen euro aan steunmaatregelen, die Vlaanderen voor de varkenscrisis heeft vastgelegd. “Het besef groeide dat de hele ketting vastloopt als er 1 schakel ontbreekt”, zegt Vlaams minister Hilde Crevits.

Leestijd : 3 min

Voor alle duidelijkheid: de nieuw opgerichte brancheorganisatie Pork.be is géén initiatief van de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits bracht wel alle partijen uit de varkenskolom rond de tafel om een uitweg uit de varkenscrisis in Vlaanderen te zoeken.

Vlaamse steunmaatregelen

In oktober 2021 heeft de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister Hilde Crevits 16 miljoen euro aan crisismaatregelen goedgekeurd:

- 3,5 miljoen voor een beperkte overname van de bedrijfskosten van de varkensbedrijven via tussenkomst in de Rendac-factuur.

- 750.000 euro naar het versterken van de werking van VLAM om de export en consumptie te faciliteren.

- 6 miljoen voor varkenshouders die deelnemen aan nieuwe gedifferentieerde bovenwettelijke lastenboeken (onder meer Belpork).

- 5,75 miljoen via het VLIF naar jonge varkenshouders die een overname hebben gedaan en ook naar bedrijven die ingezet hebben op de toekomstbestendigheid van hun bedrijf via investeringen en die onder andere nu kampen met liquiditeitsproblemen.

“Hoe graag we het ook zouden willen, we kunnen deze crisis als overheid niet volledig oplossen”, zegt Vlaams minister Hilde Crevits. “Gezien onze ondernemingen in de varkenskolom opereren binnen de eengemaakte Europese markt, zijn de mogelijkheden van de individuele lidstaten niet onbegrensd.

Wat met Europa, waar het oorverdovend stil blijft, ook na de meest recente landbouwraad. “Dat de Europese commissie dit ‘gelijk speelveld’ nu in gevaar brengt door individuele lidstaten toch de ruimte te geven om hier een stuk verder in te gaan en niet, wat onze vraag is, op een Europees gecoördineerde wijze deze crisis te lijf gaat, is dan ook heel teleurstellend.”

Als de marktwerking faalt dan moet, volgens landbouwminister Hilde Crevits, én kan de overheid corrigeren. “Maar er ligt vandaag ook een verant woordelijkheid binnen de varkenskolom en bij uitbreiding de hele voedselketen, om een structurele omslag te maken en om meer zelfredzaam te worden.”

Uitgangspunten Pork.be

Uiteraard stippelt de raad van bestuur van Pork.be de te volgen weg uit. Daarbij wordt gefocust op een plan in 4 stappen.

1. Om de transparantie voor iedereen te verhogen, geven de ketenpartners voor de eigen schakel objectieve informatie.

2. Op projectmatige basis zullen concrete initiatieven van de brancheorganisatie ontwikkeld worden die de hele keten ten goede komen. Voornamelijk samenwerking tussen producenten en tussen schakels in de keten wordt gestimuleerd.

3. Op korte termijn wordt een heroriëntering van de Vlaamse varkensketen voorbereid en een plan van aanpak voorgesteld gericht op de transitie naar een duurzame, concurrentiele en leefbare varkenssector in Vlaanderen, rekening houdend met de internationale ontwikkelingen.

4. De brancheorganiatie Pork.be brengt de mogelijkheden en knelpunten in kaart om meer toegevoegde waarde voor Vlaams varkensvlees te kunnen creëren, in het bijzonder bij de lokale verwerking van de karkasstukken en bij de differentiatie van de afzetmarkt.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken